Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene vi forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme.

Frist: 01.03.2018

Aktuelle søkere kan være organisasjoner som arbeider med prosjekter som går inn under kriteriene nedenfor:

  • Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket
  • Tiltak som etter en samlet vurdering er særlig viktig for skogbruket.
  • Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet - herunder rekruttering til næringen.
  • Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid. For utfyllende regler for hvilke tiltak som kan motta tilskudd se § 14 i forskrift om skogfond o.a.

Se fullstendig utlysning: Tilskudd fra renter av skogfond.