Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

7 847 erstatningssøknader – to uker før søknadsfrist

Totalt er det sendt inn 7 847 søknader om avlingssvikterstatning. Prognosene tilsier 12 000 søknader. Til de som skal levere søknad er oppfordringen fortsatt - vær snar!

Uttørkede planter i Åker i Buskerud (Copyright: Landbruksdirektoratet)

– Vi retter en takk til alle som har tatt oppfordringen og levert søknad allerede, det har redusert presset både på kommuner og søknadssystem, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet. – Men det er fortsatt ikke for sent å være føre var, det vil være stort trykk også de siste dagene, minner hun om.

De fylkene som har mottatt flest søknader per nå er Oppland, Østfold og Oslo og Akershus. Her har det kommet mer enn 1 000 søknader i hvert fylke. Det forventes derfor et stort press på saksbehandlere fremover, men de skal være oppbemannet til å takle det.

Søknadene behandles i to trinn, i kommuner og fylker. Kommunene har behandlet ferdig over 3 000 saker, og har 1 300 under behandling. 1 700 saker er ferdigbehandlet hos Fylkesmannen, av disse er ca. 700 forskuddssøknader.

188 millioner kroner er utbetalt. Målet er at næringsdrivende skal få sin erstatning utbetalt før årsskiftet.

Søknadsfristen er 31. oktober, og fristen er absolutt. Søknader som kommer etter fristen vil ikke bli behandlet.

 

Foto på forsiden: Torbjørn Tandberg

Kontaktperson

Elektroniske tjenester

Mer om temaet