Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Høring - ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Landbruksdirektoratet forslag til ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær på høring.

Årlig innvilger Landbruksdirektoratet tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak kapittel 1139, post 71. Forvaltning av tilskudd til genressurstiltak ble i 2016 overført fra Norsk genressurssenter ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til Landbruksdirektoratet.

Høringsfrist er 23. oktober 2017.

Landbruksdirektoratet har i forslaget til ny forskrift tatt utgangspunkt i dagens retningslinjer og foreslått noen forbedringer og endringer i reguleringen av tilskuddsordningen.

Les mer om høringen her på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontaktperson