Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny lov og ny ordning for å søke naturskadeerstatning

Fra 1.1. 2017 gjelder ny lov om naturskadeerstatning. For den skadeutsatte betyr det at man på egenhånd kan søke erstatning raskt etter skade, uten å måtte gå via lensmannen, og det kan søkes digitalt via et nytt system.

naturskade2

Flom er en type naturskade som kan utløse erstatning over naturskadeerstatningsordningen

Fra i år fastslår den nye naturskadeerstatningsloven at den skadeutsatte selv skal dokumentere skaden og søke erstatning.

Les mer om naturskadeordningen her

Landbruksdirektoratet har utviklet et eget digitalt system for å søke erstatning

Fram til årsskiftet ble skader av denne typen meldt til lensmannen som i sin tur gjennomførte skjønn før saken ble oversendt Landbruksdirektoratet. Deretter ble hver sak lagt fram for et eget styre knyttet til Naturskadeordningen. Styret er nå nedlagt.

Ta bilder!

- Vi oppfordrer alle til å sende dokumentasjon i form av bilder fra skadestedet som kan dokumentere skadeomfanget. De som har bilder som viser tilstanden før skade, bes også å sende inn det, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

- I tillegg må vi også motta et anbud fra entreprenør som viser kostnaden ved å reparere skaden, sier hun.

Gjenopprette skade

Eide understreker at den statlige erstatningsordningen dekker kostnadene ved å gjenopprette skadene. Eventuell opppgradering som blir tatt samtidig, er grunneiers økonomiske ansvar.

- Derfor er det viktig med et overslag som viser hvor mye det koster å gjenopprette skaden, sier hun.

 Den nye naturskadeordningen har som den forrige, en egenandel som er på 30 prosent av de første 100 000 kroner og 15 prosent av det overskytende beløpet.

Rask, smidig og økt likebehandling

Hensikten med å innføre en ny ordning, er å gjøre saksbehandlingen raskere og mer smidig samtidig som de skadeutsatte kan forvente seg større grad av likebehandling. Dessuten innebærer den nye loven en forenkling som også betyr sparte kostnader for staten.

Den første statlige Naturskadeordningen ble opprettet i 1961. Ordningen med statlig naturskadeerstatning dekker skader på grunn og anlegg som det ikke er dekning for gjennom alminnelig forsikring. De fleste tilfeller dreier seg om veianlegg, bruer, moloer og jord- og skogarealer.

De som har fått ødelagt deler av sin eiendom, anbefales å kontakte sitt forsikringsselskap for å avklare om det er dekning for skaden innenfor forsikringen. Skulle det vise seg at skaden ikke er dekket av alminnelig forsikring, er det mulig å søke erstatning gjennom naturskadeordningen.

 

Foto på forsiden: Colourbox

Kontaktperson

Eksterne lenker