Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny lov om statlig naturskadeerstatning fra 2017 – viktige endringer

Ny lov om naturskadeerstatning gjelder fra 1. januar 2017. Dette er de viktigste endringene.

flomFrem til 1. januar 2017 hadde lensmannen ansvaret for å ta i mot alle søknader om naturskadeerstatning. Med ny lov skal skadelidte søke selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet har nå hele ansvaret for saksbehandling og fastsetting av erstatning, og skal sørge for at de som rammes av naturulykker får god informasjon om sine rettigheter. Endringen vil gi raskere behandling av sakene, enhetlig behandling av saker fra hele landet, og gi den skadelidte et større eierskap til hele søknadsprosessen. Endringen er i tråd med digitaliseringen i offentlig sektor, og skal forbedre tilbudet til innbyggerne.

Den nye ordningen medfører: 

• Digital søknad i nytt elektronisk system
• Søker dokumenterer selv skaden med bilder, kart og kostnader ved gjenoppretting
• Enklere og raskere saksbehandling og utbetaling av erstatning

Landbruksdirektoratet har laget en brosjyre som informerer kort om de viktigste endringene. Brosjyren er ment å være en første informasjon om erstatningsordningen. Den er også sendt ut til blant annet Fylkesmannen og kommunene, til bruk i deres informasjon til innbyggerne som er rammet av naturulykke. Dersom du ønsker å få tilsendt brosjyren i papirformat, kan du ta kontakt med oss.

Les mer om den statlige naturskadeordningen på www.naturskadeordningen.no