Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Tilskuddssatsene til RÅK-varer er fastsatt for 2020

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satsene for prisnedskriving og eksportrestitusjon til bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-varer).

 • Tollkvoter for korn for 2019-2020

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet onsdag 20. november.

 • Høgare import av sukkervarer og sjokolade på hausten

  Importen av bearbeidde jordbruksvarer (RÅK-varer) i tredje kvartal 2019 var prega av sesongvariasjonar for sjokolade og sukkervarer, samt fortsatt oppgang i importen av brødvarer og sauser.

 • Tollkvoter for 200 millioner fordelt på auksjon

  Årets største auksjon for import av landbruksvarer med redusert toll er avsluttet. Hele 180 deltakere var påmeldt, noe som er ny rekord. Det var stor interesse for å importere storfekjøtt fra hele verden. Det samme gjaldt skinke fra EU.

 • Innrapportering av forbruk av epleråstoff i sesongen 2018-2019

  Foretak som har kjøpt et minstekvantum av norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat, kan få importere råvarer med nedsatt toll til sin produksjon. Landbruksdirektoratet skal innen 1. desember fastsette krav til hvor mye norsk epleråstoff foretak må bruke for å få importere...

 • Sesongpreget import, historisk pizza-eksport

  Norge selger stadig mer pizza til utlandet. En ny kvartalsrapport fra Landbruksdirektoratet viser konkurransetrender i RÅK-industrien, som omfatter bearbeidede jordbruksvarer.

 • Nye tollnedsettelser for bearbeidede varer med bær

  Landbruksdirektoratet har fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2019. Tollsatsen gjelder for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller land Norge har frihandelsavtale med.

 • Frister og auksjoner av tollkvoter for 2020

  Auksjonsplanen for andre halvår 2019 og viktige frister i forbindelse med auksjonene er nå klare.

 • Kvoter fordelt

  Den første ordinære auksjonen for kvoter av korn for sesongen 2019/2020 og restauksjon for rein til utenlands bearbeiding er avholdt.

 • Tollkvoter for korn for 2019-2020 fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 20. august.