Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Koronasituasjonen gir underskudd på norsk svinekjøtt

  Vi lager mer mat hjemme og grensehandelen er minimal. Det er nå økt etterspørsel etter både svinekjøtt, egg og meieriprodukter.

 • Tollen settes ned på økologisk kraftfôr

  Etter en brann i Felleskjøpet Agri sitt anlegg på Lena har det oppstått manglende tilgang på økologisk kraftfôr til fjørfe og svin. Tollen settes dermed ned på økologisk kraftfôr.

 • Import av RÅK-varer falt i andre kvartal

  Importen for de fleste bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) falt i andre kvartal 2020. Størst var fallet for sjokolade.

 • Ekstraordinær auksjon av WTO kjøtt av tamsvin

  Den 25. september 2020 holder vi en ekstraordinær auksjon av kvoten WTO 2020 kjøtt av tamsvin, fryst. Vi har fått en forespørsel om å sette opp en restauksjon, siden hele kvoten ikke har blitt solgt på auksjon tidligere i år.

 • Nye tollnedsettelser for bearbeidede varer med bær

  Landbruksdirektoratet har fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2020. Tollsatsen gjelder for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller land Norge har frihandelsavtale med.

 • Frister og auksjoner av tollkvoter for 2021

  Auksjonsplanen for andre halvår 2020 og viktige frister i forbindelse med auksjonene er nå klare.

 • Kornkvoter fordelt på auksjon

  Den første ordinære auksjonen for kvoter av korn for sesongen 2020/2021 er gjennomført. I tillegg ble det avholdt restauksjon for rein til utenlands bearbeiding, durumhvete til pastaproduksjon og svinekjøtt.

 • Tollkvoter for korn for 2020-2021 fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet torsdag 20. august.

 • Nytt regelverk for innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

  Fra 1. juli er det Landbruksdirektoratet som gir tillatelse til å innføre landbruksvarer midlertidig for bearbeiding og deretter utførsel. Formålet er å forenkle ordningen med innenlandsk bearbeiding, og å tilby et alternativ når adgangen til å gi eksportstøtte faller bort ved...

 • Tollkvoter for siste del av kornåret 2019/2020 er fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 19. mai.