Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Mangel på grovfôr ga stor økning i kraftfôrbruken

  Fjorårets tørre sommer bidro til lave avlinger av både norsk korn og grovfôr, noe som ga seg utslag i stor import av kraftfôrråvarer og økt bruk av kraftfôr. Den norske kornavlingen ble nesten halvert fra 2017.

 • Både kvotene for matkorn og kraftfôrråvarer ble solgt på auksjon

  76 000 tonn kraftfôrråvarer og 58 000 tonn matkorn ble auksjonert under onsdagens auksjon i Landbruksdirektoratet. Det var ingen som ønsket kvote for å slakte rein i utlandet.

 • Kvotetildeling for korn fastsatt for sesongen 2018/2019

  Landbruksdirektoratet har fastsatt ny tollkvote på 58 000 tonn matkorn og 76 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr. Kvoten vil fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet onsdag 15. mai 2019. Dette er siste planlagte tildeling for sesongen.

 • Stor import av pizza og andre bakervarer etter nyttår

  Importen av bearbeida jordbruksvarer (RÅK-varer) i første kvartal 2019 var prega av rekordstor import av pizza, samt fortsatt oppgang i import av brødvarer, øvrige bakverk og melkebaserte drikkevarer.

 • Innrapportering av grønnsaker til industriell bearbeiding

  Landbruksdirektoratet ønsker at foretak som bearbeider grønnsaker og har kontrakter med norske produsenter rapporterer inn kontraktene sine før sesongen 2019/2020 starter.

 • Kontaktmøte med kjøtbransjen 23. mai

  Landbruksdirektoratet inviterer til kontaktmøte med kjøtbransjen, torsdag 23. mai. Dette møtet skal vera ein møteplass kor det vert tatt opp tema som er viktige for både marknadsaktørane, forvaltninga og andre som er tilknytt norsk kjøtnæring.

 • Importørkurs om tollnedsettelser

  Tirsdag 4. juni 2019 arrangerer Landbruksdirektoratet gratis kurs om import av landbruksvarer og hvordan man skal søke om tollnedsettelse for landbruksvarer. Kurset er rettet mot nye brukere og brukere som ofte får søknaden avvist på grunn av feil i søknaden.

 • Slutt på tollnedsetjinga for storfekjøt

  Frå måndag 15. april er det full toll på import av storfekjøt. Dei siste vekene har nedsett toll bidratt til å få ferskt importert kjøt til den norske marknaden. Det er enda mogleg å importere på kvoter som ikkje er fullt utnytta.

 • Import av mathavre innenfor kvoten for matkorn utvides

  Mengden mathavre som kan importeres innenfor matkornkvoten, utvides til 28 600 tonn for sesongen 2018/2019. Utvidelsen skyldes fjorårets dårlige kornavling.

 • Tollnedsettelse for storfe fra 26. mars

  Det blir tollnedsettelse for storfekjøtt frem mot påske. Tollsatsen på hele/halve slakt av storfe settes ned til kr 20,50 per kg i perioden 26. mars til 15. april.