Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fordeling av kvotene for halal-og kosherslaktet kjøtt 2017

Importkvoten for halalslaktet kjøtt (30 tonn) er fordelt på fem registrerte trossamfunn. Kvoten for 15 tonn kosherslaktet kjøtt går til ett trossamfunn.

Landbruksdirektoratet har også fastsatt tollsatser innenfor kvotene, med virkning fra 1. januar 2017. Tollsatsene er beregnet som differansen mellom norsk pris og verdensmarkedspris. Tollgrunnlaget er basert på relevante priser for varer av halalslaktet kjøtt og kosherslaktet kjøtt, og sammenlignbare norske priser for èn representantvare for hver av varegruppene.

Generelt sett har tollsatsene gått litt ned fra 2016 til 2017. Dette skyldes delvis reduserte norske priser på lammekjøtt, samt at det ved tollfastsettelsen er tatt hensyn til transportkostnader, tollbehandling og forskningsavgift.

Mer om kvotene og fullstendig oversikt over tollsatsene finner du her.

Mer om temaet