Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Invitasjon til kontaktmøte for korn- og kraftfôrbransjen

Landbruksdirektoratet inviterer til kontaktmøte for korn- og kraftfôrbransjen tirsdag 5. juni 2018 kl. 10.00–12.30.

Sted: Hos Landbruksdirektoratet, Stortingsgata 28

Dagsorden følger under, ytterligere dokumentasjon knyttet til enkeltpunkter er vedlagt. Fristen for påmelding og innsending av saker som ønskes at tas opp er i løpet av tirsdag 29. mai. Vi serverer lunsj.

Påmelding sendes til trine.thanh.ha@landbruksdirektoratet.no   

Agenda

1. Diskusjon om endringer i referansekvaliteter for tolladministrering

  1. Durumhvete – Endre fra canadisk til fransk
  2. Mathvete – Endre falltall fra 300 til 275
  3. Fôrhvete – Endre proteininnhold fra 10,5 prosent til 9,5 prosent
  4. Mais – Legge til at referansekvaliteten er DON på 1250, og maks 10 % broken.
  5. Rapsmel – Diskutere om referansekvaliteten bør være tilknyttet rapsmel eller rapskaker
  6. DDGS – vurdering om ny vare til tolladministrering. Referansekvaliteten er ikke satt tidligere og må fastsettes.

2. Landbruksdirektoratet presenterer vurderingen som har blitt gjort rundt hvorvidt det bør gjøres endringer i modellen for å fastsette referansepriser for proteinråvarer til kraftfôr. (Vedlagt)

3. Oppfølging av saker fra fjorårets møte (Lupiner og DDGS)

4. Landbruksdirektoratet presenterer nytt fra Jordbruksavtale 2018–2019, som er relevante for bransjen.

5. Landbruksdirektoratet presenterer utvikling i råvareforbruk for kraftfôr.

6. Landbruksdirektoratet presenterer status og plan for nye satser tilskudd til frakt av kraftfôr.

7. Landbruksdirektoratet presenterer endringer i omregningsfaktorer for varer omfattet av kvote for karbohydratråvarer til kraftfôr for 2018–2019.

8. EventueltKontaktperson

Mer om temaet