Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet har fordelt rundt 50 tollkvoter for 2018 på auksjon

Årets største auksjonsrunde er nettopp avholdt. 142 deltakere var påmeldt, noe som er ny rekord. Mer enn 50 tollkvoter for 2018 ble fordelt. Til tross for stor forhåndsinteresse, ble ikke høykvoten fra EU utsolgt.

Hammer auksjon

Auksjonskvotene er omsettelige, det vil si at den som ikke fikk kvote på auksjon likevel kan kjøpe kvote av de som har fått. Kvotefordelingen kan du se her.

Det som ikke ble fordelt ved denne runden blir satt opp som restauksjoner ved auksjonsrunden som avholdes 31. januar 2018. Frist for å registrere seg som auksjonsdeltaker for denne auksjonen er 15. januar, og det åpnes for registrering 15. desember 2017. Påmelding gjøres i Landbruksdirektoratets elektroniske tjeneste. Se egen nyhetssak om auksjoner i 2018 som blir publisert ved utgangen av november. 

Mer om hovedrunden denne uken

Interessen for WTO-kvoten for storfekjøtt var vesentlig høyere enn i fjor, da den ble fordelt til 6 øre per kg. I denne runden gikk den for omtrent kr 26,50 per kg, litt over halvparten av hva deltakerne betalte ved auksjonsrundene i 2014 og 2015.

De fleste av kvotene ble fordelt på tirsdag. Noen ble fordelt etter kun tre minutter, mens andre hadde lengre varighet. Auksjonen som varte lengst var kvoten for annet vilt, som varte i 5 timer og 36 minutter.

Pølsekvoten fra EU gikk for omtrent kr 35 per kg, til sammenligning med fjorårets 54,50 per kg. Dette er godt under ordinær tollsats. Ostekvoten fra EU gikk derimot for litt under en krone mer enn i fjor.

Grunnet grovfôrsituasjonen i Norge har det vært stor etterspørsel etter kvoten for høy fra EU i forkant av auksjonen. Denne kvoten ble fortsatt ikke fordelt i sin helhet, og det blir satt opp en restauksjon ved runden 31. januar, der resten på 6 960 tonn vil bli auksjonert bort.
Påmeldingsfristen til auksjonene 31. januar er 15. januar 2018, og vi åpner for påmelding 15. desember 2017

Det ble også fordelt restkvoter for høy fra EU i 2017, høy fra andre land enn EU i 2017, og rein for utenlands bearbeiding for perioden 2017–2019.

Auksjoner i november og desember 2017

Fredag 24. november 2017 avholdes årets siste kornauksjon. Her fordeles tollkvotene for korn som er nasjonalt satt, og de som er bundet i internasjonale avtaler. Tollkvotene for korn blir fastsatt onsdag 22. november, og påmeldingsfristen var 1. oktober.

Torsdag 14. desember 2017 avholdes auksjon for eplesaft og eplekonsentrat fra EU og eplekonsentrat fra EFTA. Det er kun foretak som har kjøpt minstekvantum av norsk vare i kvalifiseringsperioden som kan delta. Minstekvantum blir fastsatt 1. desember, og de som er kvalifiserte må sende inn dokumentasjon på kjøp av minstekvantum innen utgangen av mandag 11. desember.