Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratets årlige kontaktmøte med grøntbransjen

Den 8. mars arrangeres det årlige kontaktmøtet med representanter for grøntmarkedet. Status for grøntsektoren blir presentert, og det vil bli diskusjoner om administreringen av tollvernet og andre aktuelle problemstillinger. Alle interesserte kan melde seg på!

Reddik i jorda (Copyright: Colourbox)

 

I år kommer både NOFIMA, Helsedirektoratet og Opplysningskontoret for frukt og grønt. Se programmet under.

 

Tid: Torsdag 8. mars kl. 0900

Sted: Landbruksdirektoratet i Stortingsgaten 28, Oslo

Meld deg på her innen 5. mars!

Dagsorden:

 • Orientering fra Landbruksdirektoratet om veilederen for tollvernet 2018, frukt- og grøntmarkedet og internasjonale forhandlinger.
 • Markedsmøtet for frukt og grønt – Status på Langhus.
  Morten Andersen, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd.
 • Ny økostrategi – veien videre for økologisk frukt og grønt.
  Julie Mjelva og Kirsti Rønning, Landbruksdirektoratet.
 • Hva gjør helsemyndighetene for å øke forbruket av frukt og grønt og hvordan samarbeider de med matbransjen?
  Ola Berg, Helsedirektoratet.
 • Hvordan får vi til et felles løft for å øke forbruket av frukt og grønt?
  Guttorm Rebnes, Opplysningskontoret for frukt- og grønt.
 • For å øke inntaket av frukt og grønt må vi forstå forbrukeren bedre.
  Einar Risvik, NOFIMA.

Utkast til veileder for administreringen av tollvernet for frukt og bær 2018 finner du her. Innspill til endringer i veilederen kan sendes på epost til anders.hellestveit@ldir.no. Det er også åpent for diskusjon rundt vår praksis for administrering av tollvernet i møtet.

 

Foto på forsiden: Lasse Erdal