Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nordmenn slukker tørsten med importert mineralvann og øl

Importen av bearbeidete matvarer øker, spesielt for mineralvann, øl og pizza. Samtidig er det en samlet nedgang i eksporten av slike varer, selv om det for flere varegrupper har vært en økning i siste kvartal. Høyere internasjonale råvarepriser og svekket krone mot euro gjør norske varer mer konkurransedyktige.

Knekkebrød 674x279 (Copyright: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

 

I første kvartal i 2017 har flere av de internasjonale råvareprisene i gjennomsnitt ligget høyere enn i forrige kvartal, og kronen har svekket seg mot euro. Dette bedrer konkurransesituasjonen til norsk næringsmiddelindustri.

På det internasjonale markedet har det for sentrale meieriråvarer vært høyere gjennomsnittspriser i første kvartal 2017 målt mot fjerde kvartal i 2016, men prisene har falt mot slutten av kvartalet. Prisene for får- og svinekjøttsortering har økt noe i løpet av første kvartal, mens prisene på storfekjøttsortering har ligget noe lavere enn i fjerde kvartal 2016. Prisene for kyllingkjøtt ligger på samme nivå som i fjerde kvartal 2016. Prisene for råvarer av egg har generelt sett gått ned, med unntak av heleggmasse, som har hatt en liten prisoppgang.

Vekst i importen av RÅK-varer
Totalt ble det importert nær 104 000 tonn bearbeidete landbruksvarer (RÅK-varer) til en verdi av 2,25 milliarder kroner i årets første kvartal. Dette er en vekst i mengde på seks prosent og en nedgang i verdi på tre prosent sammenliknet med første kvartal i 2016.

Mer enn halvparten av varegruppene vi har undersøkt har hatt en lavere import enn samme periode i 2016, men enkelte store varegrupper har en sterk vekst, og gjør at importen totalt sett har økt. Spesielt varegruppene mineralvann og øl, pizza og deiger har hatt en økning målt i både mengde og prosent. Pizzaimporten økte mest, med 25 prosent i verdi, mens det målt i mengde var mineralvann og øl som økte mest med over 6 000 tonn.Det viser kvartalsrapporten om "Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer" fra Landbruksdirektoratet (kan lastes ned til høyre på siden).

Nedgang i eksport av RÅK-varer
Eksporten av RÅK-varer har gått ned med 31 prosent i mengde og ni prosent i verdi sammenliknet med første kvartal i 2016. En stor varegruppe, som mineralvann, har betydelig nedgang, og trekker derfor summen av eksportert mengde ned. De fleste andre varegrupper har hatt økt eksport i første kvartal.

Mengden varer det utbetales tilskudd til er stabil
Omfanget av varer som fikk tilskudd i RÅK-ordningen er stabilt, men utbetalingene økte med 13 prosent sammenliknet med første kvartal i 2016. Dette skyldes økte tilskuddssatser.


Landbruksdirektoratets kvartalsrapport for RÅK-industrien (bearbeidede jordbruksvarer) gir en oversikt over tilskuddsutbetalinger, råvarepriser, importstatistikk og eksportstatistikk. Dette gir et bilde på konkurransesituasjonen for norsk RÅK-industri. Importstatistikken omfatter et utvalg RÅK-varer som i stor grad konkurrerer med norsk næringsmiddelindustri.

Kontaktperson

Mer om temaet