Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny avtale med EU om handel med landbruksvarer legges fram for Stortinget

Norge og EU-kommisjonen ble 5. april 2017 enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer. Avtalen sendes nå Stortinget for behandling. Avtalen innebærer blant annet økte tollfrie kvoter på ost og storfekjøtt.

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på gjensidig liberalisering av handelen.  Det er tidligere inngått to artikkel 19-avtaler mellom Norge og EU. Disse ble iverksatt henholdsvis 1. juli 2003 og 1. januar 2012. Den nye avtalen trer formelt i kraft når den er godkjent av begge parter. Ved forrige avtale tok dette nesten 2 år for EUs del. Dette betyr at nye og utvidede kvoter samt andre konsesjoner ikke blir iverksatt nå, men først etter at avtalen er endelig godkjent av begge parter.

Tollreduksjon og eksportkvoter
For Norge innebærer forhandlingsresultatet at det inn til EU blir etablert tollfrie kvoter eller tollfrihet for eksport av en rekke produkter vi allerede eksporterer i dag eller der næringsmiddelindustrien har konkrete eksportplaner. Forut for forhandlingene ble offensive interesser kartlagt hos et bredt utvalg bedrifter. Konsesjonene omfatter blant annet meierivarer (ulike myseprodukter), kjøttvarer, alkoholholdige drikkevarer (cider m.v.), ulike råvarer til dyrefôr og blomster. I alt er det opprettet åtte nye kvoter for eksport fra Norge til EU. For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll. 

Importkvoter
For ost økes den tollfrie importkvoten med 1.200 tonn til 8.400 tonn. Storparten av økningen (700 tonn) skal fordeles på auksjon. EUs kvote for storfekjøtt økes med 1.600 tonn til 2.500 tonn. EU har videre fått en ny kvote for eksport av ribbe på 300 tonn. Kvoten er tidsbegrenset til desember og det er en tollsats innenfor kvoten (15 kr/kg). Det er i tillegg gitt en begrenset økning av eksisterende importkvoter for noen produkter (kylling, skinke, pølse, andebryst, salat til industri, grønne potteplanter). Kvoten for blomstrende potteplanter økes med 12 millioner kroner til 20 millioner kroner. Norge har videre gitt EU en økning i importkvoten på mais til fôrindustrien.  

 

Kontaktperson

Eksterne lenker