Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Tollkvoter for siste del av kornåret 2019/2020 er fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 19. mai.

 • Fortsatt stabil og god matforsyning

  Matforsyningen til Norge har hittil fungert godt og markedene har vært åpne. Det har vært store svingninger i valutakurser, men i mindre grad på råvarepriser.

 • Prisene på internasjonale jordbruksvarer stiger

  De internasjonale markedene er preget av usikkerhet og logistikkutfordringer på grunn av korona-viruset og oljeprisutviklingen. Prisene stiger, men flyten av jordbruksvarer fungerer.

 • Markedsrapporter fra Landbruksdirektoratet

  Leveransene av melk gikk ned med 40 millioner liter i Norge i 2019. Den norske kornproduksjonen er nå omtrent like stor som i årene før tørken i 2018. Dette går fram av Landbruksdirektoratets rapporter om landbruksmarkedene i 2019.

 • Tilskuddssatsene til RÅK-varer er fastsatt for 2020

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satsene for prisnedskriving og eksportrestitusjon til bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-varer).

 • Tollkvoter for korn for 2019-2020

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet onsdag 20. november.

 • Høgare import av sukkervarer og sjokolade på hausten

  Importen av bearbeidde jordbruksvarer (RÅK-varer) i tredje kvartal 2019 var prega av sesongvariasjonar for sjokolade og sukkervarer, samt fortsatt oppgang i importen av brødvarer og sauser.

 • Tollkvoter for 200 millioner fordelt på auksjon

  Årets største auksjon for import av landbruksvarer med redusert toll er avsluttet. Hele 180 deltakere var påmeldt, noe som er ny rekord. Det var stor interesse for å importere storfekjøtt fra hele verden. Det samme gjaldt skinke fra EU.

 • Sesongpreget import, historisk pizza-eksport

  Norge selger stadig mer pizza til utlandet. En ny kvartalsrapport fra Landbruksdirektoratet viser konkurransetrender i RÅK-industrien, som omfatter bearbeidede jordbruksvarer.

 • Frister og auksjoner av tollkvoter for 2020

  Auksjonsplanen for andre halvår 2019 og viktige frister i forbindelse med auksjonene er nå klare.