Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Frister og auksjoner av tollkvoter for 2020

  Auksjonsplanen for andre halvår 2019 og viktige frister i forbindelse med auksjonene er nå klare.

 • Kvoter fordelt

  Den første ordinære auksjonen for kvoter av korn for sesongen 2019/2020 og restauksjon for rein til utenlands bearbeiding er avholdt.

 • Tollkvoter for korn for 2019-2020 fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 20. august.

 • Tollnedsettelse på storfekjøtt fra 23. juli

  Det blir tollnedsettelse for storfekjøtt i sommer. Tollsatsen på hele/halve slakt av storfe settes ned til kr 24,00 per kg i perioden 23. juli til 26. august.

 • Mangel på grovfôr ga stor økning i kraftfôrbruken

  Fjorårets tørre sommer bidro til lave avlinger av både norsk korn og grovfôr, noe som ga seg utslag i stor import av kraftfôrråvarer og økt bruk av kraftfôr. Den norske kornavlingen ble nesten halvert fra 2017.

 • Både kvotene for matkorn og kraftfôrråvarer ble solgt på auksjon

  76 000 tonn kraftfôrråvarer og 58 000 tonn matkorn ble auksjonert under onsdagens auksjon i Landbruksdirektoratet. Det var ingen som ønsket kvote for å slakte rein i utlandet.

 • Kvotetildeling for korn fastsatt for sesongen 2018/2019

  Landbruksdirektoratet har fastsatt ny tollkvote på 58 000 tonn matkorn og 76 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr. Kvoten vil fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet onsdag 15. mai 2019. Dette er siste planlagte tildeling for sesongen.

 • Stor import av pizza og andre bakervarer etter nyttår

  Importen av bearbeida jordbruksvarer (RÅK-varer) i første kvartal 2019 var prega av rekordstor import av pizza, samt fortsatt oppgang i import av brødvarer, øvrige bakverk og melkebaserte drikkevarer.

 • Innrapportering av grønnsaker til industriell bearbeiding

  Landbruksdirektoratet ønsker at foretak som bearbeider grønnsaker og har kontrakter med norske produsenter rapporterer inn kontraktene sine før sesongen 2019/2020 starter.

 • Kontaktmøte med kjøtbransjen 23. mai

  Landbruksdirektoratet inviterer til kontaktmøte med kjøtbransjen, torsdag 23. mai. Dette møtet skal vera ein møteplass kor det vert tatt opp tema som er viktige for både marknadsaktørane, forvaltninga og andre som er tilknytt norsk kjøtnæring.