Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Rekordlåge kornavlingar gir stort behov for å importere

  Det er venta at avlinga av matkveite blir berre 55 prosent av avlinga i fjor. Og verre er det for fôrkveiten, som ser ut til å bli berre 20 prosent av fjorårsavlinga. Det syner seg i stort behov for å importere korn.

 • Tollkvoter for korn fastsatt for sesongen 2018/2019

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet onsdag 21. november 2018. Etter den dårlige kornhøsten er importbehovet for fôrkorn fortsatt anslått til å bli...

 • Landbruksdirektoratet inviterer til kontaktmøte med blomsterbransjen

  Landbruksdirektoratet inviterer til vårt årlige møte med blomsterbransjen. Møtet starter kl. 0900, mandag 19. november i Stortingsgata 28. Dørene åpner kl 0845.

 • Tollfritaket for grovfôr forlenges

  Det vil fortsatt kunne importeres grovfôr tollfritt etter nyttår. Tollfritaket forlenges til og med 31. mars 2019. Det medfører at auksjonen av kvotene for høy i november utsettes til slutten av januar.

 • Landbruksdirektoratet fordelte 45 tollkvoter på auksjon

  Årets største auksjonsrunde ble avholdt 6.–8. november. 179 auksjonsdeltakere var påmeldt, noe som er ny rekord. Det var stor interesse for kvoter for storfekjøtt og ost, samt pølser og skinke. Kvotene gjelder for import i 2019.

 • Sesongvariasjonar gjev utslag i importen

  Importen av bearbeida jordbruksvarer (RÅK-varer) i tredje kvartal var prega av haust, ein vanleg sesongvariasjon. Meir import av sjokolade, mindre import av is og øl.

 • Dyre internasjonale kraftfôrråvarer gir fortsatt lave tollsatser

  Markedet for proteinråvarer til kraftfôr tilpasser seg tollbarrierer og mindre tilgang på varer. De internasjonale prisene på flere kraftfôrråvarer har økt siden forrige måned, mens soyaprisen har gått litt ned.

 • Søk på ostekvote og auksjonsdeltakelse før 1. oktober

  Er du interessert i andel av tollkvoten på 5 000 tonn ost fra EU, må du søke Landbruksdirektoratet innen 1. oktober. Den samme fristen gjelder om du vil delta i auksjonen av en rekke jordbruksvarer i november.

 • Import av mathavre innenfor kvoten for matkorn sesongen 2018/2019

  Årets kornsesong har så langt gitt kvalitetsutfordringer som gjør tilgangen på norsk matkorn begrenset. Dette gjelder også for mathavre. Prognosen tilsier et importbehov på 20 000 tonn mathavre som nå kan importeres innenfor matkornkvoten for 2018/2019.

 • Tollfri import av hest fra EU 1.oktober

  Norge og EU er enige om å fjerne tollsatsen på hest som importeres til Norge. Fra 1.oktober forsvinner dermed tollsatsen for hest på 5 000 kr. For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll.