Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Viktige frister for import og informasjon om auksjoner av tollkvoter for 2019

  Landbruksdirektoratet avholdt tirsdag auksjon for utvidete EU-kvoter for inneværende kalenderår. Det er nå avklart at hovedrunden for auksjon av tollkvoter for 2019 avholdes 6.–8. november. Her finner dere informasjon om auksjoner og viktige frister for 2. halvår 2018.

 • Nye satser for import av produkter som inneholder bær

  I tråd med EØS-avtalens protokoll 3 er det fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2018. Dette vil påvirke tollsatsen for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller andre land Norge har en frihandelsavtale med.

 • Rekordstor importkvote for kraftfôrråvarer – 40 prosent fordelt

  Sommerens tørke har halvert kornavlingene og gitt store kvoter for import av korn til lav toll. Landbruksdirektoratet auksjonerte 21. august bort 80 000 tonn i matkornkvote, 317 000 tonn i kvote for import av karbohydratråvarer til kraftfôr og 5 000 tonn i oljefrøkvote.

 • Varme preget importen av bearbeidet mat i andre kvartal

  Det er stort sett sesongvariasjoner som er årsaken til endringene i import av bearbeidede jordbruksvarer fra første til andre kvartal 2018. Men variasjonene er større enn for samme periode i fjor.

 • Tollkvoter for korn for 2018-2019 fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 21. august, og blir på 317 000 tonn fôrkorn, 80 000 tonn matkorn og 5 000 tonn oljefrø.

 • Tollfritak for grovfôr av høy og halm ut året

  Behovet for import av grovfôr forventes å vedvare utover høsten. Landbruks- og matdepartementet forlenger derfor tollfritaket for høy og halm ut året.

 • Utvidet ostekvote etter artikkel 19 for 2018 fordelt

  Etter en ny avtale med EU etter EØS-avtalens artikkel 19, har Landbruksdirektoratet fordelt en utvidet importkvote for ost. For 2018 innebærer dette at kvote for import av 125 tonn ost i perioden fra 1. oktober og ut året er fordelt etter søknad.

 • Ekstraordinær tollkvote for korn fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt en ekstraordinær tollkvote for fôrkorn. Tollkvoten blir på 13 000 tonn kraftfôrråvarer.

 • Generell tollnedsettelse for grovfôr under varenummer 12.14.9099

  Enkelte typer grovfôr av halm og høy som er viderebehandlet kan bli klassifisert på varenummer 12.14.9099, og er derfor ikke omfattet av den generelle tollnedsettelsen på varenummer 12.13.0001 og 12.14.9091. Det er nå også mulig å få tollfritak for grovfôr av halm eller høy som er...

 • Ekstraordinær tollkvote for kraftfôrråvarer

  10. august vil Landbruksdirektoratet auksjonere en ekstraordinær tollkvote for råvarer til kraftfôr. Landbruksdirektoratet vil fatte endelig vedtak om en ekstraordinær kvote 7. august 2018.