Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Søk om penger i Klima-og miljøprogrammet

  Landbruksdirektoratet inviterer nye og tidligere søkere til å søke penger i den nasjonale delen av Klima-og miljøprogrammet (KMP). Programmet støtter tiltak som skal komme bonden til gode, og det ligger 15 mill. kroner i potten.

 • Økoveksten flater ut første halvår

  Fortsatt øker omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandel, men veksten er lavere enn tidligere. Andelen økologisk av totalomsetningen er uendret på omtrent 2 prosent.

 • Pris for kulturlandskap til Lofoten

  Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019 vart tysdag tildelt Uttakleiv grendelag i Vestvågøy i Lofoten. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte ut prisen.

 • Natur, kulturarv og levebrød – jubileumssamling for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  Det er i år ti år siden 20 områder fikk status som Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. I dag har satsingen vokst til 45 områder over hele landet. Dette ble markert med jubileumssamling i Stavanger og Rennesøy 20. august, der 130 deltakere fra hele landet deltok.

 • Økologiprogrammet er klart

  Landbruksdirektoratet har fastsatt økologiprogrammet. Formålet er en mer målrettet, samordnet og effektiv bruk av virkemidler til økologisk jordbruk i jordbruksavtalen.

 • 2018 positivt for jordvernet

  Endelige tall fra KOSTRA viser at det ble omdisponert 3 561 dekar dyrka jord i 2018. Dette er godt innenfor jordvernmålet på 4 000 dekar. Imidlertid er matjorda fortsatt under press i flere regioner.

 • 7,8 millioner kroner til genressurstiltak i 2019

  Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 7,8 millioner kroner til 62 prosjekter som skal ivareta genetiske ressurser hos norske husdyr, kulturplanter og skogtrær.

 • Rift om tilskudd til økoprosjekter i 2019

  22 prosjekter har fått tilsagn om ca. 31 mill. kroner til økologiske utviklingstiltak i 2019.

 • Snart tomt for norsk hvitkål

  Mens lagrene av hvitkål vanligvis rekker frem til ny sesong og litt til, er det nå bare et par uker igjen til all kålen er spist opp. Høye priser de siste ukene har ført til tollnedsettelse for kål.

 • Økosalget går opp, arealet går ned

  Nordmenn handlet økologisk mat for nærmere 2,9 mrd. kroner i dagligvarebutikkene i 2018. Det er en økning på åtte prosent fra året før. 4,2 prosent av det totale jordbruksarealet i Norge er økologisk, viser en ny rapport fra Landbruksdirektoratet.