Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Matbransjen sammen om å halvere matsvinnet

  Tirsdag 29. september er den første internasjonale dagen mot matsvinn. FNs bærekraftmål har fastsatt et mål om halvering av matsvinn innen 2030.

 • Kulturlandskapspris til Porsanger

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har delt ut Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune.

 • 7,3 millioner kroner til genressurstiltak i 2020

  Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 7,3 millioner kroner til 63 prosjekter som skal ivareta genetiske ressurser hos norske husdyr, kulturplanter og skogtrær.

 • Ny søknadsfrist for økologiske utviklingstiltak for 2021

  Landbruksdirektoratet utlyser midler til utviklingsprosjekter innen økologisk landbruk. Dette året er søknadsfristen 15. september 2020.

 • Fortsatt mindre omdisponering av dyrka mark

  KOSTRA-tallene for 2019 viser at nedbyggingen av dyrka mark ligger godt under jordvernmålet, for tredje året på rad. Samtidig øker godkjente arealer for nydyrking, som i de tre foregående årene.

 • 25 prosjekter skal bidra til utvikling av økologisk jordbruk i 2020

  Landbruksdirektoratet har tildelt ca 34 mill. kroner til økologiske utviklingstiltak i 2020.

 • Grøntsektoren mot 2035

  Rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren leverer sine anbefalinger.

 • Mindre økologisk produksjon i 2019

  Produksjonen av de fleste økologiske jordbruksvarer gikk ned i 2019. Samtidig økte omsetning i noen salgskanaler, særlig storhusholdning og bakerier. Landbruksdirektoratet har offentliggjort ny rapport.

 • Fire nye jordbruksutredninger er klare

  Fire nye rapporter som skal bidra til økt kunnskap foran årets jordbruksoppgjør er nå klare. De omhandler karbonfangst- og lagring, bærekraftige produksjonssystemer, styrking av grønnsakproduksjonen og kompetansebehov i verdikjeden.

 • Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

  Torsdag 12. mars fikk 20 700 foretak utbetalt tilskudd for gjennomføring av miljøtiltak i jordbruket. Tilskuddene skal stimulere til økt miljøinnsats i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger.