Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Økologiprogrammet er klart

  Landbruksdirektoratet har fastsatt økologiprogrammet. Formålet er en mer målrettet, samordnet og effektiv bruk av virkemidler til økologisk jordbruk i jordbruksavtalen.

 • 2018 positivt for jordvernet

  Endelige tall fra KOSTRA viser at det ble omdisponert 3 561 dekar dyrka jord i 2018. Dette er godt innenfor jordvernmålet på 4 000 dekar. Imidlertid er matjorda fortsatt under press i flere regioner.

 • 7,8 millioner kroner til genressurstiltak i 2019

  Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 7,8 millioner kroner til 62 prosjekter som skal ivareta genetiske ressurser hos norske husdyr, kulturplanter og skogtrær.

 • Rift om tilskudd til økoprosjekter i 2019

  22 prosjekter har fått tilsagn om ca. 31 mill. kroner til økologiske utviklingstiltak i 2019.

 • Snart tomt for norsk hvitkål

  Mens lagrene av hvitkål vanligvis rekker frem til ny sesong og litt til, er det nå bare et par uker igjen til all kålen er spist opp. Høye priser de siste ukene har ført til tollnedsettelse for kål.

 • Økosalget går opp, arealet går ned

  Nordmenn handlet økologisk mat for nærmere 2,9 mrd. kroner i dagligvarebutikkene i 2018. Det er en økning på åtte prosent fra året før. 4,2 prosent av det totale jordbruksarealet i Norge er økologisk, viser en ny rapport fra Landbruksdirektoratet.

 • Økologisk produksjon og omsetning i 2018

  Den 4. april presenterer Landbruksdirektoratet økorapporten, som viser utviklingen for økologisk produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2018.

 • Kulturlandskapsprisen 2019

  Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen har blitt utdelt hvert år siden 2007. Nå ber Norsk Kulturarv om nominasjoner til prisen for 2019. Det er Norsk Kulturarv, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet som samarbeider om å velge det beste prosjektet.

 • Enklere å søke SMIL-midler og tilskudd til drenering

  Denne uka har enda to nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne får raskere svar.

 • Ti år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  I år er det ti år siden de første utvalgte kulturlandskapene i jordbruket ble valgt ut. Innen 2020 finner du 46 unike kulturlandskap i hele Norge. Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats.