Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Årets siste nyhetsbrev for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Her kan du blant annet lese om nettverkssamlingen på Øya – Nordre Eik i Nannestad i august, og se flotte bilder fra flere av områdene som ble refotografert i sommer!

Ukkestad gård, Nannestad

Ukkestad gård i Nannestad

I nyhetsbrevet kan du også lese om mange av de spennende aktivitetene som har vært gjennomført rundt omkring i landets utvalgte kulturlandskap i 2016. Kurs, slåttedager, familiedager og seminarer – det skjer mye!

Nyhetsbrevet finner du her

Hva er Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
De 22 utvalgte kulturlandskapene, minst ett område i hvert fylke, er områder der bønder og andre grunneiere gjør en ekstra innsats for å ivareta kvalitetene i landskapet. 

Innsatsen er basert på avtaler mellom grunneierne og staten. På statens side samarbeider landbruksmyndigheter og miljømyndigheter om satsingen og spleiser på finansieringen.

Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. En forutsetning for å være utvalgt er at områdene skjøttes aktivt.

Les mer om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket på www.utvalgtekulturlandskap.no og på facebook

 

Mer om temaet