Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

6,8 millioner til genbanker, klonarkiv og en rekke andre genressurstiltak

Tilskuddene går til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genetiske ressurser i jord- og skogbruket.

Genressurser (Copyright: Foto: P. Hermansen og D. Aamlid, Design: PressIT © Norsk genressurssenter)

Foto: P. Hermansen og D. Aamlid, Design: PressIT © Norsk genressurssenter

 

Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 6, 8 mill. kroner til 41 prosjekt i 2017Det ble i 2017 totalt søkt om 11, 6 mill. kroner fordelt på 52 søknader. Flere omsøkte tiltak er faste fra år til år, og direktoratet har videreført driftsstøtte til ulike genbanker, bevaringsbesetninger, klonarkiv for bevaringsverdige planter, og til drift og aktiviteter hos interesseorganisasjoner. Landbuksdirektoratet har prioritert tiltak innenfor sykdomsbekjempelse, kartlegging og karakterisering, formidlings- og informasjonstiltak, samt næringsutvikling basert på bruk av genetiske ressurser.

 

Se liste over prosjekter som har fått innvilget tilskudd i 2017

Les mer om tilskudd til genressurstiltak på Landbruksdirektoratets nettsider 

 

 Faktaboks:

Hvorfor tilskudd til genressurstiltak?

For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, livskvalitet og velferd i fremtidige generasjoner, er det   avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en bærekraftig forvaltning av disse. Genressursene kan spille en viktig rolle ved tilpasning av  landbruket til klimaendringene. 

 

Foto på forsiden: Foto: P. Hermansen og D. Aamlid, Design: PressIT © Norsk genressurssenter