Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk om tilskudd til drenering

I følge forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, kan du nå søke om tilskudd. 100 mill kr til drenering er fordelt til fylkene for 2013, og 100 mill kr vil bli fordelt i 2014.

Grøfting Rustad gård i Vestby (Copyright: Svein Skøien, Bioforsk)

Grøfting: Rustad gård i Vestby (Foto: Svein Skøien)

Økt produktivitet og miljøhensyn
Landbrukstellingen i 2010 viste at nærmere 1 mill dekar av jordbruksjorda har dårlig drenering. Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i årene fremover, i samsvar med regjeringens målsetting.

God drenering bidrar positivt til miljøet gjennom å redusere faren for tap av jord og næringsstoffer til vassdragene. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre av den sterke drivhusgassen lystgass enn vannmettet jord.

Dreneringstilskudd
Ved jordbruksoppgjøret i 2012 ble det bestemt å innføre tilskudd til drenering, og Landbruks- og matdepartementet fastsatte forskriften 25. juni i år. Les mer på LMDs nettside.

Det er avsatt 100 mill kr for 2013 til dreneringstilskudd, og midlene er fordelt fylkesvis etter areal, hvor korn, potet og grønnsaker vektlegges dobbelt i forhold til andre arealer (gras). 100 mill kr er også vedtatt for 2014.

***

Søknadsskjema og rundskriv

Aktuelle nettsider for faglige råd og hjelp

Foto på forsiden: Svein Skøien

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk

Eksterne lenker