Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Satsing på planteforedling gir resultater

Planter som er foredlet og produsert i Norge er tilpasset vårt klima og våre dyrkingsforhold. Landbruksdirektoratet gir tilskudd til utvikling av klimatilpasset plantemateriale.

Jordbær på plante (Copyright: Colourbox)

Jordbær (ikke av typen omtalt i nyhetssaken). Foto: Colourbox.com

 

Nye plantesorter er nylig godkjent og oppført på offisiell sortsliste i Norge. Samtidig samarbeider Norge tett med de andre nordiske landene om planteforedling.

Gjennom planteforedling er målet å utvikle planter med spesielle egenskaper, slik som økt avlingsmengde og bedre kvalitet, hardførhet og motstandsevne mot sykdom. I store deler av Norge vil utenlandske sorter være mer utsatt for vinterskade enn de norske.

Landbruksdirektoratet utbetaler årlig tilskudd til planteforedling. Tilskuddet skal bidra til at produsentene har tilgang på variert og sykdomsfritt sortsmateriale egnet for norske forhold. Tilskuddet bevilges over jordbruksavtalen. I Norge er det først og fremst Graminor som driver med foredling av jord- og hagebruksvekster.

Nye klimatilpassede sorter på sortslista
Graminor melder i sin årsrapport for 2016 at seks nye sorter av engvekster som er foredlet av Graminor, ble godkjent for oppføring på offisiell sortsliste i 2016. Disse er sortene "Vang" og "Vikan" engsvingel, "Gunnar", "Varg" og "Lerke" timotei og "Lykke" rødsvingel. To nye jordbærsorter "Saga" og "Nobel" er nylig oppført på sortslista. Les mer om Graminors arbeid med planteforedling.   

Norden samarbeider om planteforedling
Norge samarbeider med andre nordiske land om planteforedling gjennom «Public Private Partnership for Pre-breeding» (PPP). Prosjektet er et offentlig-privat samarbeid der landene bruker de nordiske genressursene på en effektiv måte for å styrke foredlingsarbeidet i Norden. Norge deltar i tre PPP-prosjekter innen eple, raigras og bygg og er observatør i et fjerde prosjekt. Den nasjonale tilskuddsandelen er bevilget over jordbruksavtalen og utbetales av Landbruksdirektoratet. I Norge er Graminor den private aktøren. Arbeidet administreres av Nordisk genressurssenter (NordGen). Den første perioden med prosjekter skal avsluttes ved utgangen av 2017. Nordisk ministerråd skal i møte den 28. juni i Ålesund ta stilling til om det nordiske samarbeidet skal videreføres i perioden 2018–2020.

Genressursene er grunnlaget for planteforedlingen
Planteforedling krever tilgang på ny genetisk variasjon. Planteforedlerne kan bruke sorter som dyrkes i dag, sorter som ikke lenger er i bruk, eller viltlevende materiale i nærområdene eller fra mer eksotiske strøk. Disse genressursene spiller en viktig rolle når landbruket skal tilpasse plantematerialet til klimaendringene. Norge har gjennom å underskrive «Konvensjonen om biologisk mangfold» forpliktet seg til å ta vare på norske genressurser.

Landbruksdirektoratet gir tilskudd til genressurstiltak. Tilskuddene skal bidra til å styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genressursene. Les mer om tilskudd til genressurstiltak.