Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Seks millioner ekstra til Landbruksdirektoratet

Regjeringen vil foreslå seks millioner kroner ekstra til Landbruksdirektoratet i forslaget til statsbudsjett.

Olaug Bollestad på talerstolen i Steinkjer (Copyright: Thor Nielsen)

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad under åpningen av Landbruksdirektoratets enhet på Steinkjer.

Dette kom fram da landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpnet Landbruksdirektoratets enhet på Steinkjer torsdag 1. oktober.

– Vi skal legge fram forslaget til statsbudsjett i neste uke. Der kommer vi til å forsterke innsatsen og kunnskapen om hvordan vi bruker arealene våre i et næringsperspektiv. Jeg kan røpe at vi kommer til å foreslå seks millioner kroner mer til Landbruksdirektoratet for å styrke det faglige arbeidet knyttet til oppgaver innen klima og miljø, herunder arbeid knyttet til rovviltpolitikk, sa Bollestad og utdypet:
– Det kan handle om skogbruk, det kan handle om jordvern, det kan handle om hvordan vi bruker jordbruksarealene våre. Jeg mener også det er særlig viktig å styrke arbeidet med ivaretaking av den landbruksfaglige siden av den todelte målsettingen i rovviltpolitikken. Vi gjør dette fordi regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet forvaltning av naturressursene våre.

Jørn Rolfsen på Steinkjer Foto: Thor Nielsen

Adm. direktør Jørn Rolfsen mener at seks millioner
på statsbudsjettet vil gi ekstra muligheter for
Landbruksdirektoratet. 

Landbruksdirektoratets enhet på Steinkjer som nå er offisielt åpnet, har 31 arbeidsplasser og arbeidsoppgaver innen blant annet skogforvaltning, avlings- og naturskadeerstatning, regnskap, lønn og arkiv. Landbruks- og matministeren var i sin tale ved åpningen tydelig på at den ekstra bevilgningen regjeringen nå foreslår, skal «bidra til styrking av direktoratets kontor her i Steinkjer».

Store muligheter
Administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen, sier at dette er en meget god nyhet.
– Det blir spennende å følge fremleggingen av budsjettforslaget 7. oktober, og ikke minst den politiske behandlingen av statsbudsjettet utover høsten, sier Rolfsen. – Seks millioner ekstra vil gi store muligheter for direktoratet, som vi vil bruke på best mulig måte i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet for å styrke våre fagmiljøer.

Kontaktperson