Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Matbransjen sammen om å halvere matsvinnet

  Tirsdag 29. september er den første internasjonale dagen mot matsvinn. FNs bærekraftmål har fastsatt et mål om halvering av matsvinn innen 2030.

 • 6 millioner til prosjekter for økt verdiskaping og kompetanse i landbruket

  Til sammen 12 aktører har fått innvilget 6 mill. kroner i nasjonale tilretteleggingsmidler til prosjekter med oppstart i 2020. Pengene går til nasjonale tilretteleggingstiltak innen næringsutvikling og kompetanseheving.

 • Ekstraordinært oppkjøp av melkekvoter er fullført

  Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter kumelk. Resultatet er at litt over 35 millioner liter er kjøpt ut.

 • Koronasituasjonen gir underskudd på norsk svinekjøtt

  Vi lager mer mat hjemme og grensehandelen er minimal. Det er nå økt etterspørsel etter både svinekjøtt, egg og meieriprodukter.

 • Nyttig pilot på digital tjeneste for veterinærer

  Veterinærer fra hele landet har i sommer testet ny, digital løsning for veterinærreiser. Pilotbrukerne har registrert reiseopplysninger for beregning av reisetilskudd fra fylkesmannen og reiserefusjon fra Geno.

 • Sikring av likviditet i fondet for omsetningsavgift for melk

  Omsetningsrådet og Tine SA inngikk i møte i dag avtale om sikring av likviditet i fondet for omsetningsavgift for melk i forbindelse med utbetaling for oppkjøp av melkekvoter i 2020. Avtalen ble enstemmig vedtatt.

 • Rådata om norsk landbruk – en gullgruve for forskere

  En rekke faktaopplysninger om norsk landbruk ligger åpent på Felles datakatalog – data.norge.no. Landbruksdirektoratet leverer dataene i tillegg til en rekke andre aktører. Datahotellet er en gullgruve for forskere og andre som ønsker fakta om norsk landbruk.

 • Økte satser for forskningsavgift på korn og kjøtt fra 1. juli

  Nye satser gjeldende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 er fastsatt.

 • Endringer i omsetningsavgiftene

  Fra 1. juli 2020 settes maksimalavgiften for omsetningsavgiften på korn til 3 øre per kg, noe som er lavere enn i fjor. Omsetningsavgiften på storfe, svin og lam settes også litt ned, mens omsetningsavgiftene på melk, egg og fjørfekjøtt videreføres.

 • Omsetningsrådets årsmelding 2019

  Omsetningsrådets årsmelding for 2019 oppsummerer året med overskudd av svinekjøtt og kjøtt av lam, og underskudd av storfekjøtt. Det ble bevilget 661 mill. kroner til markedsbalansering, omtrent på samme nivå som i 2018.