Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Sesongpreget import, historisk pizza-eksport

  Norge selger stadig mer pizza til utlandet. En ny kvartalsrapport fra Landbruksdirektoratet viser konkurransetrender i RÅK-industrien, som omfatter bearbeidede jordbruksvarer.

 • Forventer god kornavling i år

  Etter fjorårets tørkesommer og svært små kornavlinger, ser det i år ut til å bli gode avlinger. Men så tidlig på året knytter det seg usikkerhet til om hvor mye av kornet som kan brukes til mat.

 • Endringer ved kjøp og salg av melkekvoter

  Innen sommeren 2020 må Norge avslutte eksportstøtten av melk. Det innebærer at melkeproduksjonen må ned. Dagens ordning for kjøp og salg av melk opphører, og nye løsninger vil være på plass 1. oktober.

 • Melkekvoter får nytt IT-system

  Landbruksdirektoratet har inngått en avtale med Visma Consulting om utvikling av nytt IT-system for melkekvoteordningen.

 • Nye satser for standardisert erstatning ved brudd på husdyrkonsesjonsregelverket

  De nye satsene for standardisert erstatning ved overskridelse av konsesjonsgrensene for svine- og fjørfeproduksjon innebærer en todeling av satsene, avhengig av størrelsen på overskridelsen.

 • Millionøkning til forskning på dyrehelse og dyrevelferd

  Forskere skal finne løsninger som hindrer at norske husdyr utsettes for alvorlige sykdommer.

 • Omsetningsavgiften på melk øker med 10 øre

  Omsetningsavgiften på ku- og geitemelk økes med 10 øre til 22 øre per liter melk fra 1. juli 2019. Dette er et ledd i tilretteleggingen av nedskalering av melkeproduksjonen som følge av utfasing av eksportstøtte.

 • Økt bevilgning til grøntforskning

  Årets jordbruksoppgjør styrker forskning på grønt. Utlysningen for innovasjonsprosjekt er åpnet, og 40 av 100 mill. kroner er øremerket grøntsatsing.

 • Nye prosjekt skal styrke bærekraft og dyrevelferd

  Seks utredninger og forprosjekt ble innvilget av forskningsstyrene 12.juni.

 • Prisen for leie av jord øker

  Prisen for å leie jord til jordbruksformål har økt for alle utleieformål fra 2018, men det er til dels store regionale forskjeller. Målt i kroner er det størst økning for grønnsaker/bær og potetdyrking, mens endringen for gras bare er marginal.