Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fortsatt høy omsetningsavgift på sau og lam

Omsetningsavgiften for sauekjøtt videreføres med kr 3,50 per kg fra nyttår pga. det store overskuddet. Avgiften for storfe halveres, mens overskuddet av gris fortsatt gir høy omsetningsavgift, men noe redusert fra i år. Også egg får en avgiftsøkning.

Foto: Elisabeth Sand

Foto: Elisabeth Sand

Omsetningsavgiften for ku- og geitemelk settes til 5 øre per liter, som tilsvarer avgiften i 2. halvår 2017. Overproduksjonsavgiften holdes også uendret på 4,80 kroner per liter.

Fortsatt for lite storfe og for mye gris

Tilførselen av storfe ventes å øke med om lag 2 000 tonn. Dette hovedsakelig som følge av flere og tyngre okser til slakt, men også noe økt kuslakting. Det er prognosert at engrossalget av hele slakt reduseres med en prosent. Det gir et importbehov på 8 100 tonn utover de faste kvotene.

På nyåret vil omsetningsavgiften være 0,40 kr per kg for storfe, med en økning til kr 1,20 per kg den 26. februar, for igjen å reduseres til kr 0,70 per kg fra 30. april, og øke igjen til kr 1,20 per kg fra 1. oktober.

Markedsregulator Norturas prognose for svineproduksjonen viser en overdekning på 2 200 tonn i 2018. Tilførselen forventes å øke med en prosent, tross redusert antall bedekninger og stabile slaktevekter på grunn av effektivitetsøkning. Engrossalget prognoseres med en liten vekst på en prosent.

Omsetningsavgiften på gris settes til kr 1,20 per kg fra 1. januar 2018.

Rekordhøy omsetningsavgift for lammekjøtt

De siste åra har vi fått et overskudd av sau og lam. Nortura forventer fire prosent reduksjon i produksjonen, men engrossalget forventes å gå ned med fem prosent. Omsetningen i 2017 har vært ekstraordinært høy som følge av tiltak for å avbøte lageroppbyggingen. Det gir forventet overdekning på 1 700 tonn inkludert kvoteimport.

Makssatsen for lam/sau er på rekordhøye kr 4 per kg. Omsetningsavgiften videreføres på kr 3,50 per kg fram til 6. august, da den reduseres til kr 2,50 per kg, for igjen å øke til kr 3,50 per kg fra 17. september.

Omsetningsavgiften for fjørfekjøtt videreføres på kr 0,28 per kg. Satsen for pelskinnavgift er uendret på én prosent av omsetningen.

Forventet vekst i eggproduksjonen

For egg blir avgiften endret fra 50 øre til 70 øre. Økningen i avgiften skyldes at det forventes en vekst i eggproduksjonen på ca. to prosent i 2018 sammenlignet med 2017. På samme tid er det bare forventet en økning i engrossalget på en prosent. Markedsregulator Nortura har søkt Omsetningsrådet, og fått innvilget en ramme for å fjerne inntil 1 000 tonn egg ved førtidsslakting. Ekstrabevilgningen til Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK, MatPrat) på fem millioner kroner er også innvilget for 2018 for å øke forbruket av egg med ti prosent (i forhold til engrostall 2015) innen utgangen av 2020.

 

Foto på forsiden: Elisabeth Sand

Kontaktperson

Mer om temaet