Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hvor mye mat produserer bøndene i din kommune?

Det kan du nå enkelt finne ut ved hjelp av et nytt verktøy lansert på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kyllinger

Foto: Colourbox.com

Norsk matindustri må rapportere inn alt de omsetter av norske egg, melk, korn, kjøtt og ull til Landbruksdirektoratet. Disse dataene bruker direktoratet til å kreve inn omsetningsavgift som bøndene skal betale for sine leveranser.

Det er denne statistikken som for første gang er lett tilgjengelig for alle som er interessert i norsk matproduksjon. Filtreringsmenyen gjør det mulig å finne tall for ønsket leveransetype, år, fylke og kommune. Fremgangsmåten for egg og kjøtt blir da eksempelvis:

  • Hvor mye egg ble levert fra Hjelmeland kommune i 2014?

    Egg: Velg år = 2014. Velg Fylke = Rogaland. Velg Kommune = Hjelmeland.

    Svar: 913,5 tonn

  •  Hvor mange slaktegris ble levert fra Inderøy kommune i 2012?

    Kjøtt: Velg år = 2012. Velg Leveransetype = Gris. Velg Varekategori = Gris. Velg Fylke = Nord-Trøndelag. Velg Kommune = Inderøy (1756).

    Svar: 26 279 slaktegris som tilsvarte 2 053 tonn svinekjøtt.

Se alle tall for leveranser fra bonde til matindustri i Norge