Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Invitasjon til kontaktmøte korn og kraftfôr 2019

Landbruksdirektoratet inviterer til kontaktmøte for korn- og kraftfôrbransjen.

 

Sted: Hos Landbruksdirektoratet, Stortingsgata 28

Tid: 12. juni 2019 kl. 10–13.00

Fristen for påmelding og innsending av saker som ønskes at tas opp er i løpet av onsdag 29. mai. Vi serverer lunsj.

Påmelding sendes til trine.thanh.ha@landbruksdirektoratet.no   


Agenda for møtet

1. Presentasjon av eventuelle nye ting/endringer i Jordbruksavtale 2019–2020, som er relevante for bransjen – Landbruksdirektoratet

2. Gjennomgang av referansekvalitetene for sesongen 2019–2020

 -Bør det gjøres noen endringer fra referansekvalitetene for 2018–2019?

- Diskusjon: Administrering av tollsats for lupiner og mesk (DDGS)

- Diskusjon: Inkludere palmekjerneekspeller i kvoten for karbohydratråvarer til kraftfôr.

- Landbruksdirektoratet presenterer soyamelmodellen og tar imot innspill til endringer i modellen fra 1. mars 2020.

 3. Presentasjon av status og plan for nye satser tilskudd til frakt av kraftfôr – Landbruksdirektoratet

 4. Presentasjon av kraftfôrstatistikk – Landbruksdirektoratet

 5. Presentasjon av arbeid med matsvinnstatistikk – Landbruksdirektoratet

 6. Eventuelt

 

Ytterligere dokumentasjon knyttet til enkeltpunkter sendes ut til påmeldte i forkant av møtet.