Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Leveransestatistikken oppdatert med tall for 2016

Statistikk for mengder av egg, melk, slakt og ull levert fra jordbruksforetak til foredlingsforetak i landbruket i 2016 er nå tilgjengelig.

COLOURBOX558601 (Copyright: Colourbox)

Foto: Colourbox.com

 

Statistikken Leveranser fra bonde til matindustri oppdateres årlig i mars, året etter at bonden har levert til industrien. Tallene for kornleveranser følger kornåret (juli-juni) og oppdateres i oktober.

Leverte mengder presenteres per leveransetype for hele landet, per fylke og per kommune. Innenfor hver leveransetype er det mulig å velge alle eller bare noen av underkategoriene. Filtreringsmenyen gjør det mulig å finne ønskete tall.

Grunnlaget for dataene er hentet fra norsk matindustris pliktige rapportering til Landbruksdirektoratet. Matindustrien må rapportere inn alt de omsetter av norske egg, melk, korn, kjøtt og ull. Direktoratet bruker dataene til å kreve inn omsetningsavgift som bøndene skal betale for sine leveranser. Omsetningsavgiften skal fremme omsetningen av disse vareslagene.