Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Matbransjen sammen om å halvere matsvinnet

Tirsdag 29. september er den første internasjonale dagen mot matsvinn. FNs bærekraftmål har fastsatt et mål om halvering av matsvinn innen 2030.

Beter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Nå er vi inne i en spennende tid med bevisstgjøring. Jordbrukssektoren har alltid tatt vare på sine råvarer på best mulig måte, det gir mening både økonomisk og etisk. Søkelyset på «matsvinn» er relativt nytt. Hvor mye svinnet utgjør har vi hittil ikke kjent til. Dette blir det nå gjort noe med.  

Les mer om den internasjonale dagen mot matsvinn

Bransjeavtalen la grunnlaget
Jordbruket, ved Landbruks- og matdepartementet, Bondelaget og Småbrukarlaget undertegnet Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn i 2017. Denne avtalen har som formål å redusere matsvinnet i alle ledd i verdikjeden. Hensikten er å se hvordan det ligger an, bevisstgjøre og målrette tiltak som skal redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.

Dette er Norges svar for å møte FNs bærekraftsmål om reduksjon av matsvinn. Ulike deler av verdikjeden skal framskaffe statistikk på litt ulike måter.

Landbruksdirektoratet har fått ansvaret for å innhente tall og lage statistikk over matsvinnet i jordbrukets primærledd.

Hvor står vi høsten 2020

Løsningen for å lage statistikk for matsvinn blir litt ulik for jordbrukets sektorer kjøtt, melk, egg, korn og grønt.

Grøntsektoren skal for første gang i 2020 registrere sitt eget matsvinn. Dette gjelder både produsenter, pakkerier og industriråvaremottak. Matsvinn skal rapporteres inn i etterkant av fullført år.

For de andre jordbrukssektorene vil Landbruksdirektoratet avlede statistikk over matsvinn fra data som er samlet for andre hovedformål. Dette betyr at disse aktørene ikke må gjøre en egen innrapportering om matsvinn.

- Alle må gjøre en innsats for at vi sammen skal nå bærekraftmålene. Når vi neste år får de første tallene fra primærleddet gir det bransjen verdifull kunnskap for å målrette tiltakene mot matsvinn også i denne delen av verdikjeden, sier seksjonssjef Harald Weie i Landbruksdirektoratet.

Les mer om matsvinn i jordbruket

Kontaktperson

Mer om temaet

Eksterne lenker