Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nytt avtaleår – oppdatert informasjon til korn-, mel- og kraftfôrbransjen

Landbruksdirektoratet har oppdatert veilederen for korn-, mel- og kraftfôrbransjen, referansekvaliteter og referansepriser, rundskriv 2018-20 "Pristilskudd til korn og kraftfôr", og fastsatt tollsatser og prisutjevningsbeløp for juli 2018.

Kornåker

 

Landbruksdirektoratet har oppdatert veilederen for korn-, mel- og kraftfôrbransjen. Veilederen inneholder informasjon om målpriser, tilskudd og avgifter fastsatt i jordbruksavtalen, importvernet og prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr.

Veilederen er oppdatert med endringer i årets jordbruksavtale. I tillegg er det i årets veileder utdypet hvordan tollsatsen og prisutjevningsbeløpet for soyamel beregnes og hvilke valutakurser som benyttes ved omregning fra utenlandsk til norsk valuta for internasjonale varer når tollsatser beregnes.

Veileder for korn-, mel- og kraftfôrbransjen

Referansekvaliteter og referansepriser
Referansekvalitetene og referanseprisene er oppdatert for varer innenfor matkornkvote, kvote for karbohydratråvarer til kraftfôr og oljefrøkvote, og protein- og fettråvarer til kraftfôr. Fra 1. juli 2018 vil Landbruksdirektoratet begynne å administrere tollsats for mesk (DDGS).

Referansekvaliteter 2018–2019

Referansepriser 2018–2019

Tollsatser og prisutjevningsbeløp for juli 2018
Landbruksdirektoratet har satt tollsatser på fett- og proteinråvarer til kraftfôr for juli. Tollsatsen på åkerbønner og lupiner går opp som følge av høyere referansepriser i 2018–2019 enn året før. Tollsatsen på solsikkemel går ned som følge av høyere internasjonale priser når sesongen nærmer seg slutten, mens tollsatsen på rapsmel går opp, ettersom internasjonale rapsmelpriser går ned som følge av god tilgang på vare. Høye internasjonale priser på soyamel og erteprotein gjør at prisutjevningsbeløpet for soyamel og erteprotein forblir på 0 kr.

Generelle tollnedsettelser for proteinråvarer til kraftfôr juli 2018

Prisutjevningsbeløp for korn og kraftfôrråvarer juli 2018

Rundskriv om pristilskudd til korn og kraftfôr er justert i tråd med jordbruksavtalen

Rundskriv 2018-20, "Pristilskudd til korn og kraftfôr", erstatter Rundskriv 2017-24 og er oppdatert i tråd med Jordbruksavtalen 2018. Rundskrivet gjelder fra 1. juli 2018.

Vær spesielt oppmerksom på at det er nye satser for prisnedskriving samt at aktørene bes bruke nærmere definerte «lagerkvalitet-koder» for søknad om prisnedskrivingstilskudd for oljefrø og åkerbønner, se punkt 2.3. Landbruksdirektoratet oppfordrer alle berørte parter om å gjøre seg kjent med innholdet i rundskrivet. 

Rundskriv 2018-20 "Pristilskudd til korn og kraftfôr"

Mer om temaet