Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt import av landbruksvarer

Importen av landbruksvarer økte med 2,6 prosent i 2017, men for mange av landbruksproduktene vi produserer i Norge var det mindre behov for suppleringsimport enn i 2016.

Export-Import skilt i landskap, 674x279

Colourbox.com

I 2017 ble det importert landbruksvarer for 63,7 mrd. kroner. Dette var 2,6 prosent mer enn året før. En stor del av importen består av råvarer til fiskefôr og kraftfôr, og produkter som i liten eller ingen grad produseres i Norge, slik som tropiske frukter, diverse bær, vin, snus og kaffe. Størrelsen på importen av enkelte varer vil variere ut ifra hvor stor produksjonen av disse varene har vært i Norge.

På våre nettsider kan du finne statistikk over import og eksport av landbruksprodukter.

Mindre behov for suppleringsimport i 2017
Hvis det er liten produksjon i Norge et år, vil det kunne være nødvendig med større import for å dekke etterspørselen etter disse varene. I 2017 var det imidlertid både bedre tilgang på norsk kjøtt, korn, potet og grønnsaker enn året før, så importen av disse produktene gikk ned. I rapporten «Markedsrapport 2017» har Landbruksdirektoratet beskrevet markedssituasjonen for norske landbruksvarer i 2017. De internasjonale markedene er beskrevet i rapporten «Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Rapport for 2017».

Importen av ost økte med nesten 1 000 tonn
Importen av ost har økt flere år. I tabellen under vises importen av ost fordelt på ostetyper fra 2015 til 2017. Det er fersk ost som er den største gruppen, mens feta og «fast ost: annen» er nest og tredje største gruppe. Over disse tre årene er det importen av ferske oster som økte mest. Importen av revet ost eller ostepulver økte nest mest, mens importen av annen fast ost økte tredje mest.

Tollvarenummer

Ostetype 

2015

2016

2017

04061001

mysost

0

3

3

04061009

fersk ost

2 180

2 148

2 678

04062000

revet ost eller ostepulver

793

1 042

1 209

04063000

smelteost

377

372

575

04064001

blåmuggost: roquefort

54

51

51

04064005

blåmuggost: gorgonzola

60

61

71

04064008

blåmuggost: upasteurisert

4

3

2

04064009

blåmuggost: annen

948

957

944

04069030

feta og fetaliknende ost

2 094

2 125

2 123

04069082

hvitmuggost: camembert

168

163

154

04069084

hvitmuggost: brie

1 502

1 472

1 425

04069089

hvitmuggost: annen

259

291

300

04069092

fast ost: Appenzeller, Beaufort, Comté, Gamle Ole, Grana Padano,
Gruyère, Le Vieux Pané, Morbier, Munster, Parmigiano Reggiano,
Queso Manchego, Pecorino, Saint Albray, Västerbotten

801

877

918

04069097

fast ost: upasteurisert

41

30

43

04069098

fast ost: annen

1 455

1 809

1 848

 

Sum osteimport

10 735

11 405

12 344

 

Kontaktperson