Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prissvingninger på korn i påvente av ny sesong

Det nye markedsåret for korn har begynt, og på den nordlige halvkule begynner så smått høstingen den nye sesongens avlinger. Kornprisene fluktuerer med værmeldinger og prognoser for de nye avlingene.

Hveteaks og hveteflak_674x279 (Copyright: Royalty free / Landbruksdirektoratet)


Landbruksdirektoratet har satt nye generelle tollsatser for proteinråvarer til kraftfôr for august. Tollsatsene øker for flere varer, både grunnet prisnedgang internasjonalt og en styrket norsk krone. I tillegg har de norske referanseprisene økt ved inngangen til det nye avtaleåret.

- Prisutjevningsbeløp for råvarer til kraftfôr

- Generelle tollsatser for proteinråvarer


Verden venter på ny kornsesong
Markedet venter på at høstens korn skal bli tilgjengelig, og prisene svinger først og fremst med anslagene for produksjonen i markedsåret 2017–2018. Grunnet tørt og varmt vær i Europa og Nord-Amerika økte verdensmarkedsprisene på flere kornarter i begynnelsen av juli, men markedet roet seg da Det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) 12. juli kom med oppdatert prognose for 2017–2018.

Forventning om store hveteavlinger også i 2017–2018
I prognosen per 12. juli nedjusterte USDA verdens totale hveteproduksjon i 2017–2018, delvis på grunn av værforholdene i USA og EU. Hveteproduksjonen i Russland ble imidlertid oppjustert, ettersom vekstforholdene har vært gode og man forventer liknende avlinger som i fjor, da Russlands hveteavlinger var rekordhøye. Produksjonen i Tyrkia ble også oppjustert, og til sammen prognoseres verdens hveteproduksjon i 2017–2018 å havne rundt 740 mill. tonn, bare 2 prosent under forrige sesongs rekordproduksjon.

 

Internasjonale kornpriser juli 2017

Kilder: International Grains Council og Norske Felleskjøp. Internasjonale priser er eksportpriser omregnet til NOK med valutakurser den aktuelle uken.
Amerikansk mathvete: Hvetesorten Hard Red Winter fra USA. Europeisk mathvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1. Mathvete fra Svartehavet er Black Sea Wheat Grade 4. Internasjonale hvetepriser er Free On Board (FOB). Amerikansk mais: FOB Mexicogulfen. Europeisk mais: Ukentlig sluttkurs til frontkontrakten på Euronext. Norske priser: Ukentlige noteringspriser, korrigert for håndteringskostnader, prisnedskrivningstilskudd.

Høsting av fransk bygg går mot slutten
I Europa er høstingen av bygg godt i gang flere steder, og i Frankrike er høstingen snart ferdig. Prisene gikk noe ned forrige uke, både grunnet prisnedgangen på hvete, og fordi kvaliteten på den franske avlingen så ut til å være bedre enn fryktet.

Lave priser på mais
Eksportprisene på mais økte i begynnelsen av måneden, men gikk igjen ned etter publiseringen av prognosen fra USDA. Prognosen oppjusterte både inngående lagerbeholdninger og produksjon i 2017–2018. Prisen på mais ligger på et lavt nivå, og det internasjonale kornrådets (IGC) prisindeks på mais lå 18. juli 15 prosent lavere enn for ett år siden.

Prisnedgang på oljefrø
I likhet med kornprisene, økte prisen på proteinråvarer i begynnelsen av juli, men gikk ned etter at USDA kom med sin prognose. Prisen på rapsmel gikk ned med rundt 8 prosent fra forrige måned, ettersom det er ny vare tilgjengelig. Landbruksdirektoratet setter derfor opp tollsatsen på rapsmel fra 1. august.

Kontaktperson

Mer om temaet

Ordforklaringer