Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Får du utbetalt riktig distriktstilskudd?

Til deg som er melkeprodusent eller leverer dyr til slakt: Sjekk hvor driftssenteret ditt er plassert! Ta kontakt med kommunen din dersom du har spørsmål.

Landskap (Copyright: Colourbox)

Distriktstilskudd for melk og kjøtt har ulike satser avhengig av hvor du har produksjonen din. Du er ansvarlig for at forvaltningen har korrekt informasjon om hvor du har din produksjon. Dette skrivet forteller deg hvordan du sjekker hvor produksjonen din er registrert, og informerer om konsekvenser dersom opplysningene ikke er riktige.

Hva er riktig plassering av driftssenteret ditt?
Distriktstilskudd blir utbetalt etter hvor driftssenteret til foretaket ditt ligger. Rett driftssenter er der driftsbygningen din er plassert. Har du husdyrproduksjon i flere driftsbygninger, er driftssenteret den bygningen som står for foretakets største andel av omsetningen på årsbasis. Det er den bygningen der dyra hører til størstedelen av året som skal være driftssenter. Har du dyr på setra om sommeren, skal setra ikke være driftssenteret.

Viktig å si fra om endring av driftssenter hvis det gir en annen sone
Landbruksdirektoratet vil skjerpe kontrollen av tilskuddsutbetalinger framover, og det er derfor viktig at du melder fra om eventuelle feil innen 20. august 2014. Får du for mye distriktstilskudd etter august, må du betale tilbake det du fikk for mye. Du kan også risikere å få redusert tilskuddet ytterligere. Dersom noe er feil nå må du melde det til kommunen. Du er også løpende ansvarlig for å melde fra til kommunen dersom du flytter driftssenteret ditt.

Mer informasjon om driftssenter, distriktstilskudd og soner
Du kan lese mer på www.landbruksdirektoratet.no under «Produksjon og marked», se Melk/Tilskudd og Kjøtt og egg/Tilskudd. Se lenkene i margen på høyre side.

Et informasjonsskriv sendes også ut i løpet av juli sammen med veiledningen for å søke på produksjonstilskudd.
Les hele brevet her.

Kontaktperson

Mer om temaet