Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk KIL-midler!

KIL-midlene skal øke kunnskapen blant dem som jobber i landbruket. Nå lyses det ut 3 mill. kroner som deles ut til dem som har de beste ideene.


KIL står for kompetanseutvikling i landbruket, og er en tilskuddsordning som skal øke kunnskapen regionalt og nasjonalt. Både utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner som arbeider faglig innen landbruket kan søke om penger til å utvikle kompetansetilbud. Prosjektene skal være tydelig rettet mot dem som jobber i landbruket eller i bransjer som er tilknyttet landbruket.

Klima, dyrevelferd og dyre -og plantehelse
I år er det særlig ønskelig med søknader innen følgende områder: klimatilpasning, klima-og miljøtiltak, dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse og gården som kunnskapsformidler. Les mer om dette i årets utlysning. Hensikten med KIL-midlene er at de skal bidra til utvikling av nasjonale og regionale kompetansetilbud, som for eksempel kurs og fagskoletilbud. Tilbudet skal være rettet mot yrkesutøvere i primærlandbruket eller innen andre næringer som er tilknyttet landbruket. 3 mill. kroner står til disposisjon for prosjekter med oppstart i 2019, og pengene kommer fra jordbruksavtalen.
Her kan du lese hvilke prosjekter som har fått KIL-penger tidligere:
KIL-midler 2018
KIL-midler 2017
KIL-midler 2016

Hvem kan søke?
Utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som driver faglig eller økonomisk aktivitet overfor målgruppene kan søke om prosjektmidler. Søknader kan sendes fra sentralt, regionalt eller lokalt nivå. Privatpersoner kan ikke søke. Som hovedregel kan det ikke søkes om støtte til prosjekt som blir vurdert å være en del av søkerens ordinære oppgaver.

Hvordan søker jeg?
Du søker på et elektronisk søknadsskjema som du finner ved å gå inn via Altinn. Hvis du er usikker på hvordan du søker via Altinn kan du lese hvordan du gjør det her. Søkere må legge ved en prosjektomtale, og du finner en mal for prosjektomtalen i den elektroniske løsningen. Du kan også laste ned denne malen her.


Søknadsfrist er 7.januar 2019


 

Kontaktperson

Mer om temaet