Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stort overskudd av lammekjøtt i 2016

Ved inngangen til 2016 lå det mye kjøtt av sau og lam på reguleringslager. I løpet av 2016 forverret denne situasjonen seg ytterligere, og ved utgangen av året lå mer enn tolv prosent av årlig produksjon på reguleringslager.

Foto: Elisabeth Sand

Dette står det mer om i Omsetningsrådets årsmelding for 2016 som ble lagt fram på fredag. Gjennom året brukte Omsetningsrådet (OR) 566 mill. kroner på avsetningstiltak, faglige tiltak, opplysningsvirksomhet og administrasjon. Inntektene på 461 mill. kroner kom fra omsetnings- og overproduksjonsavgift.

Det var i 2016 en krevende markedssituasjon med overproduksjon av egg. I budsjettet for 2016 ble det bevilget øremerkede midler i en stor markedsføringskampanje for egg i regi av Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) som fikk som mål å øke forbruket av egg. Det ble i 2016 anvendt 28 mill. kroner til førtidsslakting av høns, egg til miljøfôr, skillevirksomhet m.m.

Etter et år med tilnærmet markedsbalanse på svin i 2015, fikk vi igjen overproduksjon i 2016 og behov for markedsreguleringstiltak for svin. Norsk dekningsgrad var på 98 prosent. For storfe og kalv er situasjonen slik at både produksjon og salg økte. Markedssituasjonen har bedret seg noe, og norsk dekningsgrad har gått litt opp. For sau og lam var situasjonen i 2016 urovekkende med økende overproduksjon, og det var store fryselager av sau/lam ved utgangen av året.

I meierisektoren ble produksjonen noe lavere enn i 2015, men likevel noe høyere enn etterspørselen. Dette medførte økt reguleringsbehov. OR brukte 130 mill. kroner til diverse avsetningstiltak, hvor betaling for reguleringskapasitet, lagring, transport og reguleringseksport av smør var de største.

2016 var et godt år for korn, med høye avlinger. Lavt proteinnivå gir store mengder fôrkorn. Det ble behov for å nedskrive 25 000 tonn mathvete og 4 747 tonn rug til fôr, til en samlet kostnad på 10 mill. kroner.

OR har 11 medlemmer, der myndighetene, forbrukerne, faglagene, samvirkeorganisasjonene, industrien og handelen er representert. Landbruksdirektoratet er sekretariat for rådet. I løpet av året hadde OR syv møter og behandlet 100 saker.

 

Kontaktperson

Mer om temaet