Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskuddssatsene til RÅK-varer er fastsatt for 2020

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satsene for prisnedskriving og eksportrestitusjon til bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-varer).

Kakeproduksjon i fabrikk 674x279 (Copyright: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Endringene i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-tilskuddsforskriften) er beskrevet i brevet Fastsettelse av nye prisnedskrivningssatser for 2020. Merk at det er gjort endringer i både råvarelisten og ferdigvarelisten.

Formålet med tilskuddsordningen er å kompensere for prisforskjeller på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet, slik at næringsmiddelindustrien i Norge kan produsere produkter basert på norskproduserte jordbruksråvarer. Ettersom råvarepriser og valutakurs varierer er det behov for å oppdatere satsene årlig, for å oppnå formålet med ordningen.

De nye satsene er gjeldende fra 1. januar 2020.

Kontaktperson