Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Endringer i omsetningsavgiftene

  Fra 1. juli 2020 settes maksimalavgiften for omsetningsavgiften på korn til 3 øre per kg, noe som er lavere enn i fjor. Omsetningsavgiften på storfe, svin og lam settes også litt ned, mens omsetningsavgiftene på melk, egg og fjørfekjøtt videreføres.

 • Omsetningsrådets årsmelding 2019

  Omsetningsrådets årsmelding for 2019 oppsummerer året med overskudd av svinekjøtt og kjøtt av lam, og underskudd av storfekjøtt. Det ble bevilget 661 mill. kroner til markedsbalansering, omtrent på samme nivå som i 2018.

 • Forholdstallet for kumelkekvotene 2020 hevet

  Det har vært gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger mellom LMD og bondeorganisasjonene. Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk ble hevet til 1,05 for kvoteåret 2020.

 • Utredning om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk

  Landbruksdirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet rapporten Utredning om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk.

 • Tollkvoter for siste del av kornåret 2019/2020 er fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 19. mai.

 • Status – salg av melkekvoter

  Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote. Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021.

 • Informasjon om veterinærer og koronasmitte

  Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har sendt informasjon til veterinærer, fylkesmenn og kommuner om hvilke regler som gjelder dersom veterinærer kommer i karantene på grunn av koronasmitte.

 • Søk tilskudd for å skape næringsutvikling og økt kompetanse i landbruket

  Landbruksdirektoratet inviterer organisasjoner, institusjoner og bedrifter til å søke midler som bidrar til å styrke verdiskapingen i landbruket.

 • Nytt forholdstall for kumelkkvoter i 2020

  Landbruks- og matdepartementet gjennomførte 2. april ekstraordinære kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette økte Landbruks- og matdepartementet forholdstallet for disponibel kvote kumelk fra 0,96 til 1,01 for 2020.

 • Påmelding til oppkjøpsordningen for kumelkkvote 2020 er avsluttet

  Da søknadsfristen gikk ut ved midnatt, hadde Landbruksdirektoratet mottatt 601 påmeldinger til ordningen. 457 av disse har fått tilbud om å sende inn søknad om salg av melkekvote og 144 står på venteliste.