Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • 30 mill. til forskning på utmark

  Nå er det mulig å søke midler for å forske på bærekraftig bruk og vern av utmark.

 • 35 mill. til forskning på skog og klima

  Det trengs mer kunnskap for at skogen skal kunne bidra til å minske global oppvarming. Forskningsmiljøene inviteres til å bidra ved å søke midler innen 10.april.

 • Tørkesommeren påvirket markedet for flere landbruksvarer i Norge og en rekke land

  Den omfattende tørken som rammet Sør-Norge i 2018 har gitt store utslag for norsk landbruk. Tørken traff også andre land i Europa, Australia og USA, og påvirket tilbudet og priser på korn, kjøtt, poteter og grønnsaker.

 • Åpent seminar: Utredninger til jordbruksoppgjøret 2019

  Tre rapporter til årets jordbruksoppgjør blir presentert på et åpent seminar i Oslo 21.mars. Stikkord er presisjonsjordbruk, binding av karbon i jord og tilskuddsordninger til husdyrproduksjon.

 • Godt salg av kål og gulrøtter

  Det meldes om godt salg av gulrøtter og hodekål, men salget av poteter er stabilt lavere enn normalen de siste årene.

 • Søk om produksjonstilskot innan 15.mars

  No kan du søke om produksjonstilskot i jordbruket. Teljedato er 1. mars, og søknadsfristen er 15. mars.

 • Økende produksjon av agurker

  Produksjonen av norske agurker er økende, og nærmer seg 300 tonn per uke. Prisene er fremdeles stabile, da mesteparten så langt i sesongen produseres etter avtalte vilkår.

 • 9,7 millarder utbetales til norske bønder

  Onsdag 20. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 9,7 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 39500 jordbruksforetak. Søknadene fra mars og oktober 2018 er grunnlaget for utbetalingene.

 • Forbruket av poteter går ned

  En del norske lagringsgrønnsaker blir utsolgt tidligere i år etter tørkesommeren som ga til dels små avlinger. Det har vært nok poteter på lager, men en relativt høy andel blir nå sortert ut ved pakking.

 • Forskning: Ti nye prosjekt innvilget

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har nylig gitt klarsignal til ti nye innovasjonsprosjekt.