Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Råvarestatistikken oppdatert med tall for 2018

  Statistikk for mengder av egg, melk, slakt og ull levert fra jordbruksforetak til foredlingsforetak i landbruket i 2018 er nå tilgjengelig.

 • Stor etterspørsel etter norske agurker

  Stadig mer importløk er å finne i butikkene, men andre lagringsgrønnsaker er fortsatt i hovedsak norske. Det er samtidig en stadig økende produksjon og etterspørsel etter norske agurker.

 • Økologisk produksjon og omsetning i 2018

  Den 4. april presenterer Landbruksdirektoratet økorapporten, som viser utviklingen for økologisk produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2018.

 • Lite løk og kål på lager

  Oppdaterte lagertall viser at det stort sett er bare småløk igjen av den norske løkproduksjonen fra i fjor. Også kållageret er 70 prosent lavere enn for et år siden – ikke bare på grunn av tørken, men også fordi det selges mer.

 • 80 mill. til forskerprosjekt med næringsmedvirkning

  Forskningsorganisasjoner kan nå søke midler til forskning på en rekke områder innen jordbruk og matindustri.

 • Oversikt over utbetalt produksjons- og avløsertilskudd

  Nærmere 30 prosent av inntektene i jordbruket kommer fra statlige tilskudd. Landbruksdirektoratet utbetalte over 9,7 mrd. kroner i produksjontilskudd og tilskudd til ferie og avløsning i februar. Nå er oversikten over utbetalingene klar.

 • 30 mill. til forskning på utmark

  Nå er det mulig å søke midler for å forske på bærekraftig bruk og vern av utmark.

 • 35 mill. til forskning på skog og klima

  Det trengs mer kunnskap for at skogen skal kunne bidra til å minske global oppvarming. Forskningsmiljøene inviteres til å bidra ved å søke midler innen 10.april.

 • Tørkesommeren påvirket markedet for flere landbruksvarer i Norge og en rekke land

  Den omfattende tørken som rammet Sør-Norge i 2018 har gitt store utslag for norsk landbruk. Tørken traff også andre land i Europa, Australia og USA, og påvirket tilbudet og priser på korn, kjøtt, poteter og grønnsaker.

 • Åpent seminar: Utredninger til jordbruksoppgjøret 2019

  Tre rapporter til årets jordbruksoppgjør blir presentert på et åpent seminar i Oslo 21.mars. Stikkord er presisjonsjordbruk, binding av karbon i jord og tilskuddsordninger til husdyrproduksjon.