Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Nytt reindriftsstyre oppnevnt

  Nytt reindriftsstyre får Inge Ryan, rådmann i Namsos kommune, som leder. Reindriftsstyret er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet og Sametinget, og skal virke i perioden 1. juli 2019 til 31. desember 2022.

 • Utvidet frist for å levere melding om reindrift

  OPPDATERT: Tirsdag 9.april var det vanskelig å komme inn i våre systemer på grunn av nettverksproblemer. Fristen for å levere melding om reindrift er derfor forlenget med to dager.

 • Reindriftsstyret: Tvangsvedtak opprettholdes

  Reindriftstyret opprettholder vedtaket om at reintallet i flokken til reineier Jovsset Ante Sara må reduseres til 75 dyr.

 • Nye digitale skjema for reindriften

  Landbruksdirektoratet har laget nye digitale skjema for reineiere som skal levere melding om reindrift og søke om tilskudd.

 • Finnmark Rein er Årets reinkjøttformidler

  Finnmark Rein er tildelt prisen som Årets reinkjøttformidler 2018. Prisen symboliserer bedriftens bidrag til å styrke reindriften og reinkjøttets omdømme.

 • Ny reindriftsavtale 2019/2020

  Ny reindriftsavtale for 2019/2020 mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og staten er på plass. Den har en økonomisk ramme på 136,1 mill. kroner. – De som har reindrift som hovedvirksomhet blir prioritert i årets reindriftsavtale, sier landbruks- og matminister Olaug...

 • Reindriftsstyret: Fortsatt mulig å løse Sara-saken

  Reindriftsstyret har behandlet saken der Jovsset Ánte Sara har fått pålegg om å redusere flokken sin til 75 rein innen fristen som var 31.desember 2018. Styret har nå fattet et tvangstiltak, men understreker at Sara og reinbeitedistriktet som Sara tilhører fortsatt kan løse saken.

 • Gratulerer med samefolkets dag!

  I dag, 6. februar, er samefolkets dag, og vi feirer samene, det samiske og ikke minst reindriften som en viktig samisk næring.

 • Ny utgave av Reindriftsnytt

  Offentlig kontroll av reintallet, stor etterspørsel etter reinkjøtt og et nytt reindriftsgjerde på 150 km er noen av sakene som omtales i siste utgave av Reindriftsnytt.

 • Inntektene i reindriftsnæringen ble redusert fra 2016 til 2017

  Totalregnskapet for reindriftsnæringen viser at de totale inntektene i næringen ble redusert fra 2016 til 2017.