Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Utvidet tilskudd til lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften

  Tilskudd til etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriftsnæringen er nå utvidet med tilskudd til mindre bygg og utstyr.

 • Årets første utgave av Reindriftsnytt er ute

  Reindriftsnytt nr. 1/2020 er nå ute og blir distribuert til abonnentene. Reindriftas tre kriser det siste halvåret, korona, beitekrise og nå rovdyr, vies stor oppmerksomhet i denne utgaven.

 • Utbetaling av tilskuddene til siidaandeler og tamreinlag starter i juni

  Beitekrisen i reindriftsnæringa gjør at utbetaling av tilskudd til siidaandeler og tamreinlag vil starte fredag 12. juni, og fortsette ukentlig til alle søknadene er behandlet og utbetalt.

 • Midler til krisefôring forskutteres

  Store snømengder skaper fortsatt utfordringer for reindrifta. Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland har meldt inn et behov på 10 millioner kroner for tilskudd til kjøp av fôr og til uttransportering av fôr i mai.

 • Statsråden foreslår 10 millioner ekstra til beitekrisen

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var mandag 11. mai i Alta og la fram regjeringens forslag om å bevilge ytterligere 10 millioner kroner til beitekrisen som har rammet reindrifta i Nordland, Troms og Finnmark.

 • Fortsatt midler til krisefôring av rein

  Landbruksdirektoratet har denne uken utbetalt 5 millioner kroner i støtte til kriseforing av rein i Nordland, Troms og Finnmark reinbeiteområde. Krisemidler for april er dermed utbetalt til distriktenes konto.

 • Fortsatt krevende beiteforhold for rein

  Store snømengder, harde snølag og lave temperaturer gjør at det fortsatt er krevende beiteforhold for reinen i Troms og Finnmark og Nordland. Langs kysten har det begynt å smelte, men oppe i høyden er det ingen tegn til bedring i beiteforholdene.

 • Søknad om støtte til krisefôring i april må sendes innen 27. april

  Reinbeitedistrikter som har beitekrise, kan fortsatt søke om midler til fôring av rein. Distriktet som vil søke om midler for april, bør søke innen 27. april. Landbruksdirektoratet vil da foreta utbetaling senest 4. mai.

 • Reindriftsstyret følger beitekrisa tett

  Reindriftsutøverne får ros for jobben de gjør i forbindelse med krisa. – En formidabel innsats, sier leder i Reindriftsstyret, Inge Ryan.

 • Fortsatt mulig å søke om midler til krisefôring

  Etter påske vil Fylkesmannen fortsette å behandle søknader om midler til krisefôring av rein. Distrikter som har behov for fôr på grunn av beitekrisa, bør derfor søke.