Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

3,1 millioner til reindriftsforskning

Reindriftens utviklingsfond (RUF) vedtok på styremøtet 12. juni 2018 å tildele støtte på til sammen 3 158 000 kroner til syv FoU-prosjekt.

Rein gjerde (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Til søknadsfristen 1. mars kom det inn åtte søknader om tilskudd til FoU-prosjekter. RUF-styret har vedtatt å støtte syv av disse. Alle er flerårige prosjekter med prosjektoppstart i fjor eller tidligere. Seks av prosjektene er inne i sitt siste år, og skal levere sin sluttrapport innen 1. april 2019.

Disse prosjektene mottar støtte fra RUF i 2018:

Prosjektnavn

Prosjektleder

Prosjektansvarlig

Prosjektperiode

tilskudd i 2018

Raggovidda vindkrafts effekter på reinens arealbruk og den lokale reindriften

Sindre Eftestøl

UiO

2017-2019

100 000

Deteksjon av skrantesjukesmitte (prioner) i avføring

Sylvie Benestad

Veterinærinstituttet

2017-2018

545 000

Helse, miljø og sikkerhet i reindriften

Grete H. M. Jørgensen

NIBIO

2016-2018

205 000

Fleksibilitet i reindriften: Barrierer og muligheter for bærekraftig utvikling i reindriften i Nordland

Camilla Risvoll

Nordlandsforskning

2016-2018

751 000

Reinens immunrespons mot hudbrems

Kjetil Åsbakk

UiT - Norges arktiske universitet

2017-2018

672 000

Kartlegging av helse og sykdom hos rein ved økt samling og foring

Torill Mørk

Veterinærinstituttet

2016-2018

770 000

Smittsom øyebetennelse hos rein - betydningen av reinens herpesvirus, forebygging og behandling

Morten Tryland

UiT - Norges arktiske universitet

2015-2018

115 000

   

SUM

3 158 000

 Her kan du finne mer informasjon om de enkelte prosjektene.