Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Første møte i nytt reindriftsstyre

Det nye reindriftsstyret har hatt sitt første møte, uten representanter fra Sametinget.

Sametinget skal oppnevne tre representanter til Reindriftsstyret. Sametingsrådet krever økt innflytelse og vedtok i mars at Sametinget ikke skulle oppnevne representanter til reindriftsstyret for perioden 2018-21.

Staten har fire representanter og oppnevnte disse i juni. Dermed var det nye reindriftsstyret beslutningsdyktig, i første omgang med en fungeringsperiode på ett år.

Reindriftsstyret er et forvaltningsorgan etter reindriftsloven. Skal næringen få behandlet sine saker som etter loven er tillagt Reindriftsstyret, er det nødvendig å ha et fungerende styre. 21. august hadde det nye styret sitt første møte.

–Jeg syns det er både trist og leit at Sametinget ikke vil være med, sier styreleder Lodve Solholm. Vi skal gjøre en god jobb med det styret vi har, men det hadde selvfølgelig vært en styrke både for styrearbeidet og for næringen om styret var fulltallig. Så vi håper virkelig at Sametinget snur, sier Solholm.

På møtet 21. august behandlet Reindriftsstyret blant annet saker om tvangsmulkt for ulovlig beiting og søknader om gjeterhytte etter reindriftsloven. Neste møte i Reindriftsstyret er i Vadsø og Kirkenes 17. og 18 oktober.

Her finner du dagsorden og protokoll fra møtet 21. august.

Reindriftsstyre 2018 Foto: Landbruksdirektoratet

Det nye Reindriftsstyret fra venstre, veterinær/gårdbruker Gaute Elvesæter Helland, gårdbruker/ordfører Hege Nordheim-Viken, Fylkesmann Lodve Solholm og reindriftsutøver Alf Johansen.