Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Gjeve priser til reindriftsutøvere

Ina-Theres Sparrok og Skodi Rein ble tildelt priser for hhv. Årets unge reindriftsutøver og Årets reinkjøttformidler 2017 under landsmøtet til Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) fredag 8. juni.

Ina-Theres er 22 år gammel sørsame med egen reinflokk. I begrunnelsen for tildelingen av Årets reindriftsutøver, sier juryen bl.a. at hun "…har pekt seg ut som en dyktig formidler og en promotør av den samiske reindriften gjennom aktiv bruk av sosiale medier og da gjerne gjennom video og billedbruk…. Naturen og reinsdyrene er ikke bare en del av henne – det er henne."

God smak og god kvalitet
"Reinkjøttproduktene som produseres er fra egen reinflokk og er utviklet med naturens hjelp og etter tradisjonelle samiske håndverksmetoder", sier juryen om maten fra Skodi Rein i Karasjok.

– Prisen er en anerkjennelse av den jobben de har gjort, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Juryen har lagt vekt på at bedriften har vært innovativ på design, og sett betydningen av at produktene ikke bare skal smake godt, de skal også fremstå med kvalitet.

Det var Markedsutvalget for reinkjøtt (MU), Landbruks- og matdepartementet og NRL som sto bak prisen til Ina-Theres Sparrok.
MU deler årlig ut prisen Årets Reinkjøttformidler.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for Markedsutvalget for reinkjøtt.

Les mer om prisvinnerne på LMDs nettsider.

Mer om temaet