Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Innføring av avgiftsfritak ved kjøp av driftsmidler til bruk i reindriftsnæringen

Regjeringen har i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2018 foreslått å likestille reindriften og jordbruket ved kjøp av driftsmidler.

Mann på snøscooter, vinter, snø_674x279 (Copyright: Bruksrett Landbruksdirektoratet)

Foto: Colourbox.com

 

Likestilling av reindriften og jordbruket ved kjøp av driftsmidler, innebærer konkret at snøscooter, ATV og terrenggående motorsykler, får tilsvarende avgiftsfritak som det etablert ved kjøp av driftsmidler i jordbruket.

Ordningen gjøres gjeldende både innenfor det samiske reinbeiteområdet og i områder gitt konsesjon etter reindriftsloven. En nærmere avgrensning av hvem som får ta del i ordningen, og hvordan likestillingen av reindriftsnæringen og jordbruket skal skje, vil bli utredet nærmere. Det tas sikte på å innføre avgiftsfritaket i løpet av første halvår 2018.

Foto på forsiden: Colourbox.com