Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Innlevering av "melding om reindrift" og søknad om tilskudd våren 2018

Landbruksdirektoratet har stengt flere av de digitale tjenestene for reindriftsnæringen på grunn av alvorlige feil. Nye digitale løsninger skal nå utvikles.

Vårflytting-2013

Foto: Landbruksdirektoratet

 

Før nye systemer er på plass må siidaandelsledere, distrikter og tamreinlag levere søknader om tilskudd/rovvilterstatning og melding om reindrift på papir eller elektronisk.

Søknadsskjema er senest tilgjengelig fra 1.februar 2018, og kan da lastes ned fra Landbruksdirektoratets nettsider for reindrift.

Saksbehandlerne hos Fylkesmannen og i Landbruksdirektoratet skal fremdeles bruke den gamle digitale løsningen i sin saksbehandling. Landbruksdirektoratet informerer nærmere om tilskuddsprosessen i begynnelsen av mars 2018.