Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Krevende vår for reindrifta

Det har vært krevende beiteforhold for rein denne våren i Troms og Finnmark

 

En sen og snørik vår, samtidig som det har vært en vanskelig vinter med mye ising og påfølgende låste beiter, har skyld i de vanskelige beiteforholdene for rein. Reindriftsstyret hadde møte 4. september 2017 og ble orientert om vårens beitesituasjon.

 

Snødybde Troms og Finnmark 15. mai 2014-17

Figurtekst: Den 15. mai er kalvingen i gang. Vi ser det er stor forskjell i snømengden, sammenlignet med siste to år.

 

Snødybde 15

Figurtekst: Ser vi på snømengden i tidligere ekstremvintre, er denne våre definitiv en av de mest krevende de siste 50-årene.

 

Snødybde 1

Figurtekst: Rundt 1. juni er som regel kalvingen over, og simlene er klar for å ta til seg næring. Snødybden 1. juni 2017 viser tydelig at snøsmeltingen går sakte. Ønsker du flere kart over snømengde, temperatur, snøsmelting, etc., kan du gå inn på senorge.no.