Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melding om reindrift – feil i kvitteringsrapport ved levering

Landbruksdirektoratet har fått tilbakemeldinger fra brukere om feil i forbindelse med levering av melding om reindrift.

reintall (Copyright: colourbox.com)

Hva består feilen i?
Når melding om reindrift er levert skal brukeren få en kvittering som viser innholdet i meldingen som er levert. Vi har fått tilbakemelding om tilfeller hvor kvitteringen inneholdt informasjon om en annen person. Denne feilen ligger ikke i selve meldingen, men kun i kvitteringsrapporten.  

Hvordan har vi rettet opp feilen?
Vi har endret kvitteringen, slik at kvitteringen kun gir informasjon om at meldingen er levert, med dato og klokkeslett.

Hva er konsekvensen for bruker?
Kvitteringen vil nå ikke gi informasjon om innholdet i meldingen du har levert. For å sjekke innleverte meldingstall må du logge deg inn og se på meldingen.

Rapport til Datatilsynet
Landbruksdirektoratet beklager den oppståtte situasjonen. Vi har rutinemessig rapportert hendelsen til Datatilsynet.