Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny Stortingsmelding om reindrift

Regjeringen har i dag lagt frem melding til Stortinget om fremtidig reindriftspolitikk.

Kvinner og barn i reingjerde på Stjernøya i Finnmark.

Strategier og tiltak
Økologisk bærekraftig drift og økt produksjon danner grunnlaget for de unike mulighetene i reindriften. I meldingen presenteres strategier og tiltak for at næringen bedre skal kunne utnytte sitt potensiale i en rasjonell og markedsorientert retning.

Reindriftens inntekter skal i størst mulig grad skapes ved å selge etterspurte produkter og tjenester til markedet. Dette vil sikre grunnlaget for den unike næringen og kulturbæreren som reindriften er.

Dette er hovedbudskapet i melding til Stortinget nr. 32 Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter, som Regjeringen la fram i dag.