Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny utgave av Reindriftsnytt

Offentlig kontroll av reintallet, stor etterspørsel etter reinkjøtt og et nytt reindriftsgjerde på 150 km er noen av sakene som omtales i siste utgave av Reindriftsnytt.

Reindriftsnytt 02-2018Reindriftsnytt har vært utgitt siden 1967, og kommer ut to ganger i året. Bladet utgis av Landbruksdirektoratet. En av sakene vies reinkjøttnæringa. De siste åra har bransjen utviklet en rekke nye produkter som preges av god kvalitet og med et tiltalende design. Prisene på reinkjøtt er rekordhøy og etterspørselen etter reinkjøtt er stor. Det gagner hele verdikjeden. Tidlig neste år arrangerer Innovasjon Norge og Markedsutvalget for reinkjøtt den årlige fagkonferansen for reinkjøttnæringa der bransjen møtes for å dele erfaringer og bli enda bedre.

Offentlig kontroll av reintallet
Reindriftsmyndighetene driver kontrolltellinger av reintallet hvert år. På bakgrunn av reintallsituasjonen i Finnmark har det de siste åra vært hyppige kontroller i dette fylket. I år har også  Troms og Nordland reinbeiteområde blitt kontrollert. Tellingen i Nordland viste at reintallet var innenfor det tillatte. Det samme ble konklusjonen i distriktet som ble kontrollert i Troms, men her kom det fram at det fantes en større andel voksne dyr som manglet eiers merke. Reindriftsloven sier at alle rein skal være merket innen 31. oktober det året kalven er født. Distriktet tok affære umiddelbart og sendte alle umerka dyr til slakt og salg.

Nytt reindriftsgjerde mellom Norge og Finland
Norge og Finland godkjente i 2016 avtalen om ny reinbeitekonvensjon. Den innebærer blant annet at det skal bygges et 150 km langt reingjerde mellom de to landene, fra Angeli til Leavvajohka. Bygginga av gjerdet koster 15 mill. kroner. Traséen er klarert med grunneiere og kulturminnevernet i begge land, og første byggetrinn starter i 2019. I 2022 vil hele gjerdet være ferdig. Da vil det være et sammenhengende reingjerde mellom Norge og Finland på til sammen 640 km, opplyser seniorrådgiver Johan Ingvald Hætta i Landbruksdirektoratet som har ansvar for å følge opp byggeprosjektene.

Les hele Reindriftnytt, utgave 2/2018

Kontaktperson

Mer om temaet