Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsstyret ber om nødvendige tiltak pga låste beiter

I flere områder er det krevende beiteforhold for rein på grunn av kulde og dermed lite tining. Dette gjør at dyrene ikke har tilgang til nødvendig beite og kan i verste fall lide sultedød.

Vårflytting-2013

Reindriftsstyret har i styremøte torsdag 20. april 2017 diskutert den vanskelige beitesituasjonen i deler av reinbeiteområdet.

Ber om at nødvendige tiltak igangsettes
Styret ser alvorlig på situasjonen og anmoder myndighetene om å sette i gang nødvendige tiltak. Styrets leder vil i løpet av kort tid kontakte landbruks og matminister Jon Georg Dale for å drøfte situasjonen.

For ytterligere kommentarer, kontakt Reindriftsstyrets leder Lodve Solholm tlf 415 15 524.