Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tid for å levere melding om reindrift og søknad om tilskudd

Siidaandeler og tamreinlag har frist til 10. april med å levere melding om reindrift og søke tilskudd. Landbruksdirektoratet sender nå ut opplysninger om åpningsstatus for driftsåret 2017/2018 til alle siidaandeler.

Reinsdyr-01 (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

Fagsystemet for levering av melding om reindrift er stengt, så melding om reindrift og søknad om tilskudd må derfor leveres på papir. Åpningsstatus fylles inn i meldingen om reindrift, sammen med opplysninger om utviklingen i siidaandelen i driftsåret 2017/2018. Når melding om reindrift og søknad om tilskudd er utfylt, må den sendes i posten eller leveres til Fylkesmannen i reinbeiteområdet.

Skjemaene finner du her
Veiledning for utfylling finnes her

Sluttstatus 2016/17 = åpningsstatus 2017/2018
For at den enkelte siidaandel skal kunne fylle ut sin melding om reindrift, er den avhengig av opplysninger fra melding om reindrift for driftsåret 2016/2017. Landbruksdirektoratet sender nå, i uke 12, ut åpningsstatus for reindriftsåret 2017/2018 pr. brev (dvs. sluttstatus for driftsåret 2016/2017) til alle siidaandeler. Hvis brevet ikke er mottatt innen en uke, bør siidaandelslederen kontakte Fylkesmannen for nødvendige opplysninger.

Skjemaene for melding om reindrift og søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag kan fylles ut digitalt, men av personvernhensyn kan ikke skjemaene sendes pr. e-post. Skjemaet må skrives ut og leveres eller sendes til Fylkesmannen i reinbeiteområdet som siidaandelen tilhører. Skjemaer kan også fås ved henvendelse til disse kontorene.

Har du spørsmål, må du ta kontakt med Fylkesmannen i ditt reinbeiteområde.

Foto på forsiden: E. Brænd

Mer om temaet